© y.e.y.ra film

Poradím | Zaučím | Doplním
čo s páskou | aký hardwér | čo je v pc | upozornenie |
počítač a čo v ňom | aké kodeky ? | softwér - čo dokáže | zvukové kodeky | upozornenie |
postprodukcia | úpravy obrazu | náväznosť klipov | vloženie obrázkov | upozornenie |
všeobecne | čo je zvuk | ako delíme slovo | formáty zvuku | zvukové kodeky | práca so zvukom | čas zvuku | hlasitosť | upozornenie |
kam sú vhodné | na čo sú vhodné | titulkové efekty | upozornenie |
dvd disk | export | aké formáty | upozornenie |
všeobecné podmienky | cenník strihu | cenník kopírovanie | cenník úpravy foto | skenovanie diapozitívov |
skenovanie diapozitívov | čiernobiely kinofilm | foto z kamery | upozornenie |

You Educate Your Self REA

Ozvučenie filmu.

Video bez zvuku je niekedy pekné.
Avšak tu si povieme čo sa dá so zvukom robiť, aby bol film pútavejší.
Povieme si o zvuku a jeho možnostiach v strihových programoch.


Ako prvé sa zachytávali zvuky monotónne. Znamená to , že pri prehrávaní zvuk vychádzal z jedného reproduktora, resp.
dvoch, ale z oboch vychádzalo presne to isté. Neskôr sa zvuk začal zachytávať dvoma mikrofónmi.
Pri každom mikrofóne osciloval iný zvuk. Ten sa potom prehrával osve tak ako sa osve nahral - na dve stopy.
Tak vznikol STEREO zvuk. Nasledoval ho priestorový zvuk s piatimi, šiestimi a viac reproduktormi.

Čo je zvuk ?

No, učili nás, že je to - pravidelné i nepravidelné elektromagnetické vlnenie.
Tóny sa radia medzi pravidelné vlnenie a tie druhé sa radia do šumov - ruchov.
Ruchy a šumy patria medzi zvuky do toho vyššieho spektra.
Sú vlastne všade a spôsobujú nezrozumiteľnosť zvukov v našom videu.
Vznikajú cirkuláciou vzduchu - vietor , odrazom od stien - mení sa frekvencia.
Príkladom využitia "v dobrom" je prostredie chrámov, kostolov, kde je vyhľadávaná
akustika t.j. vlastnosť zvláštnych odrazov od stien . Klenby týchto miest dodajú zvuku svoju typickú "príchuť".
Tieto miesta sú využívané na nahrávanie mnohých známych orchestrálnych skladieb.
Ak je kmitanie zdroja zvuku pravidelné, vnímame tón, t.j. hudobný zvuk.
Ak zvuk vzniká nepravidelným chvením telesa, vnímame ho ako hluk, napr. vrzanie, šramot, hukot a praskot.

Tieto prirodzené zvuky sa v modernej dobe napodobňujú, alebo upravujú elektronickými oscilátormi.
Táto umelá práca so zvukom priniesla zvuku to , čo obrazu rôzne zvýrazňovacie filtre.
Aj v televízii hodnotíme neprirodzený obraz ( sýte farby ) ako krajší ! So zvukom je to podobné.
Ľudské vnímanie - podnety z okolia na nás pôsobia intenzívnejšie ako bežná šeď.
Preto sú reklamy v TV pestré, dynamické - lepšie sa nám pamätajú

 Ako delíme hovorené slovo :

Hovorené slovo vo videu môžeme rozdeliť na Komentár, Dialóg, Monológ.

Komentárom by sme mali video len dopĺňať, nie popisovať čo vidíme, sledujeme.

Dialógom zvyšujeme dynamiku deja.

Monológom podfarbujeme dej ktorý prebieha na videu.

Aké formáty zvuku poznáme

Svet je a bol rozdelený nielen geograficky ale aj politicky.
A z toho dôvodu so vznikom zachytávania zvuku na nosiče prišlo i k jeho rôznorodosti rozdelenia podľa regiónov.
V Amerike sa v elektrickej sieti používa frekvencia prúdu 60 Hz a preto pri zachytávaní a prehrávaní
tohto zvuku kodek spracuje zvuky v tejto frekvencii.
Počet obrázkov za sekundu je tesne pod 30 snímkov.
Hovoríme mu formát NTSC. V Európe používame v elektrickej sieti 50 Hz .
Počet snímkov za sekundu - 25.
Hovoríme mu formát PAL. Keď si kúpite DVD prehrávač v Amerike a budete si chcieť prehrať
DVD disk vyrobený napr. v Nemecku tak Vám tento prehrávač disk neprehrá, prípadne ak áno
tak obraz bliká je čiernobiely a pod. Samozrejme, že sú prehrávače, ktoré sú vyrobené tak aby prehrali obe normy.

Technický pokrok nasleduje míľovými krokmi. Na začiatku sa zachytávali zvuky monotónne.
Znamená to , že pri prehrávaní zvuk vychádzal z jedného reproduktora, resp. dvoch, ale z oboch vychádzalo presne to isté.
Neskôr sa zvuk začal zachytávať dvoma mikrofónmi. Pri každom mikrofóne osciloval iný zvuk.
Ten sa potom prehrával osve tak ako sa osve nahral - na dve stopy.
Tak vznikol STEREO zvuk, ktorý používame doteraz. Vytvára priestor.
Pri počúvaní stereo hudby cítime, akoby sme boli v miestnosti, kde práve hrá naša obľúbená skupina.

Vývoj šiel a ide ďalej. Teraz už máme zvuk rozdelený na tri, päť, sedem stôp a každá je prehrávaná v osve reproduktore.
Na DVD prehrávači vidíme značky Pro Logic, Dolby Digitál, DTS, THX. Sú to všetko ochranné značky pre priestorový zvuk.
V dnešnej dobe hovoríme - máme doma domáce kino. Pravdaže s prehrávačom, ktorý umožňuje prehrať
tieto formáty zvuku, musíme mať i príslušný počet reproduktorov.

Zvuk sa rozdelil na mnoho formátov. S potrebou vtesnať veľa hudby do malého miesta vznikla kompresia zvuku.
Pôvodný zvuk obsahoval inštrukcie v celej šírke spektra. Preto sa špekulovalo ako do ucha
dostať zvuk o málo rozdielny v kvalite, ale odfiltrovaný od zvukov, ktoré sú pre ľudské ucho nepočuteľné.
Bežne sa udáva hranica počuteľného zvuku od 40 Hz do 20 000 kHz .Pravda v takejto frekvencii
počuje len málokto, ale je to základ pre prehrávacie zariadenia.
Bežne mladý človek počuje zvuky ďaleko vyššej frekvencie, ako starší.
Pri veku 40 rokov už málo ľudí počuje zvuk okolo 12 000 kHz.

Šlo to až tak ďaleko, že formáty ako sú mp3, wma či iné vtesnali inštrukcie do kodeku, ktorý
spracovával - komprimoval zvuk tak, aby zapisovali (predstavme si graficky os x a y) v stúpajúcej
alebo klesajúcej krivke každý tretí, piaty, desiaty bod amplitúdy a tým dosiahli výraznú kompresiu.
Na príklade: veľkosť skladby vo formáte CDA ( bežné cédečko z obchodu) je 40 MB.
Po kompresii do formátu mp3 ( 128 kbps) vznikne skladba o veľkosti 4 MB.

Zvukové kodeky väčšinou dostaneme s ovládačmi zvukovej karty.
Je jedno či tej na základnej doske či zvukovky v PCI slote a či externej.
Zvuk Dolby Digitál je obsiahnutý v strihovom programe.
Pokiaľ chcete podrobne DD zvuk upravovať - je nutné si dokúpiť licenciu.
Zvuk "wav" (nemýlte si s výkrikom "wow") je klasický zvuk poznaný z CD (1536 kbps dátový tok a 44,1 kHz - frekvencia)
Zvuk MP3 - poznáte ho z internetu - je to zkomprimovaný (zmenšený) dátový tok CD.
Napr. jedna skladba z CD má veľkosť 45 MB a po komprimácii na 128 kb/s cca 4,5 MB.
Čiže jedna desatina pôvodnej veľkosti. Laik väčšinou nezbadá v kvalite rozdiel.

Práca so zvukom

Zvuk vkladáme do videa, pretože nám narástli aj uši a radi niečo s nimi počúvame.
Video vidíme a dojem vylepšujeme vhodným zvukom.

Ak niekto nafilmoval pohreb, tak je nevkusné vkladať do videa moderný Hip - Hop.
Na tomto morbídnom príklade chcem vo Vás prebudiť cit na vhodnosť zvukového sprievodu.
Vždy si vyberáme zvukový klip nielen podľa seba, ale skúsime sa vtesnať i do kože niekoho iného. Výsledok bude prijateľnejší pre väčšinu pozerajúcich.

Pred samotným videom bežia vo filme titulky. Preto volíme zvukovo niečo krátke, bez ľudského hlasu.
Takáto zvuková vložka sa dá kedykoľvek ukončiť.

Atribúty.

Dĺžka zvukového klipu

Vhodnosť dĺžky si určíme podľa toho, či video zmení dej. Napr. z videa "pohrebu" prejdeme na video "kúpalisko".
Takže vhodne ukončíme zvuk plynulým stlmením. V novom videu, ktoré od predošlej scény
oddelíme taktiež vhodným efektom, začneme zvukom tichšie, aby sme postupne navodili atmosféru iného prostredia.
Vo videu, ktoré pokračuje v podobných scénach, môžeme pokračovať tou istou zvukovou stopou.

Hlasitosť zvukového klipu

Je samozrejmosťou stíšenie zvuku tam, kde chceme počuť, čo sa vo videu hovorí.
Je efektné rýchlejšie stlmenie a prudšie zosilnenie zvukového sprievodu.
Skúškou, nastavením dĺžky pauzy, prídeme na to ako to vyznie najlepšie. Skúšaním a hlavne následne počúvaním toho čo sme vložili do zvukovej stopy prídeme na to ako by sa nám to páčilo. V prípade, že Vaše dielo budete predávať, nezabudnite na zakúpenie licencie ! Pre seba si môžete dajakého interpreta do stopy vsunúť - licenciu určite nepotrebujete.

Text sa bude v budúcnosti rozširovať !

 

  UPOZORNENIE !

So zvukom treba narábať opatrne. Zle nastavená hlasitosť vie pokaziť zážitok z filmu.
Pre náš región platí vo videu zvuk PCM pre DVD 16 bitov, 48 kHz, 1536 kbps.
Používajte však mpeg zvuk - zaberá ďaleko menej miesta ...

 

 

 

 

YEYRA Film zpracuje, po dohode, Vaše Full HD nahrávky z AVCHD, HDD na disky Blu-Ray či DVD. Disky Blu-Ray Vám zachovajú plnú pôvodnú kvalitu ! Kontakt

Filmujem (Full HD) malé rodinné oslavy, detské koncerty, škôlkarské akcie, športové podujatia, a iné krátke príležitosti vhodné na zachytenie kamerou. Stačí zavolať, napísať e mail. Dohodneme si osobné stretnutie. Kontakt

Fotografujem (Canon EOS) malé rodinné oslavy, detské koncerty, škôlkarské akcie, športové podujatia, a iné krátke príležitosti vhodné na zachytenie kamerou. Stačí zavolať, napísať e mail. Dohodneme si osobné stretnutie. Kontakt

Fotografie z Vašich fotoaparátov upravujeme na Vami požadované parametre. Farebnosť, jas, úprava horizontu, vloženie iných objektov alebo textov. Kontakt

Ponúkam Recenzie vybraných gréckych ostrovov ! : TU ... a zároveň uvítam, keď si dáte zpracovať Vaše dovolenkové nahrávky firmou YEYRA film !

 

O nás | Mapa stránok | Ochanná známka | Kontakt TU | ©2006-2009 Jára Ciemmerman