Header image header image 2  
Za finančnú odmenu doplním vybrané efekty
  || HOME ||
   
 
Efekty na želanie

Páčia sa Vám mnohé efekty a chceli by ste ich mať vo svojom videu ? Ponúkam Vám vloženie vybraných efektov do Vášho videa prostredníctvom poslania DVD RW s videom v "surovom" stave s presne definovaným miestom vloženia efektu.

Video v presne rovnakom kodeku prípadne, na Vašu požiadavku, inom kodeku bude zaslané na Vašu adresu s implementovaným efektom.

Cena za túto službu je 3 € ; plus za každý efekt 0,50 € ; plus poštovné späť.

Je možná i dohoda v prípade množstevnej zakázky.