Pod pokrievkou

Vlastné či nie : "vlastné"?

Pomýšľate sa odpojiť od centrálneho vykurovania?

Nuž je to na Vás. Vedzte však, že trhový systém "tu" nefunguje. Avšak silná lobby áno. Monopol, teda jeho ľudský zástupcovia hrajú nebezpečnú hru proti odpájaniu sa domov od ich drahých dodávok tepla. Teplo z centrálu vychádza asi o 200 % drahšie ako vlastné kúrenie, napr. plynom.

Ak máte vo FO (fond opráv) 40 000 € neváhajte. Ihneď po realizácii idete s nákladmi dole o tých 200 %.

Ak teraz platíte ročne za teplo 40 000 € po odpojení a vybudovaní vlastnej kotolne len cca 15 000 €. Ešte váhate?

"Argument" že budete smradiť susedným domom? Nuž, čo na to? : ... keď varíte obed dve-tri hodinky - smrdí vám zhorený plyn v byte??? Ja si myslím, že nie. A miestnosť kuchyne je len pár kubických metrov. Kdežto komín nad strechou - má priestoru na rozptyl - CO2 nekonečne veľa. A ihneď ho spotrebuvávajú zelené rastliny. A rastliny následne z neho produkujú kyslík - ten potrebujeme pri dýchaní.

A čo hnedé uhlie? Je to množstvo ťažkých kovov, síry a arzénu - samé jedy. Prečo má Horná Nitra toľko respiračných chorôb - lebo si držíme na hrudi tepláreň na uhlie! (jk)

______________

A ak by ste chceli viac - nuž kúrte si v dome s pomocou slnka!

Slnko je jediným zdrojom energie, na ktorý sa ľudstvo môže plne spoľahnúť. Predpokladá sa, že naše Slnko zanikne o 4 miliardy rokov, takže slnečná energia je vzhľadom na ľudský život nevyčerpateľná. Okamžitý výkon slnečného zdroja v atmosfére predstavuje 1,7 .1017 W alebo 1,5 .1018 kWh ročne. V našich zemepisných podmienkach energia dopadajúca na plochu 1 m2 dosahuje hodnotu 1000 až 1250 kWh/rok (cca 5 GJ). Je to značné množstvo energie. Slnečná energia nám dokáže poskytnúť všetko, čo od energie požadujeme a to často veľmi jednoducho, čisto a bez rizika. Nie je to len elektrina, teplo a svetlo pre naše domovy, ale aj palivo na prevádzku ekologicky čistých automobilov.(jk)

 

 

 

 

hanzel solárne systémyHanzelSolárneSystémy
Zmeraj si rýchlosť pripojenia : SPEEDTEST

Povedali odporcovia obnoviteľných zdrojov energie:

Mnohí odporcovia využívania obnoviteľných zdrojov často argumentujú, že aj na výrobu slnečných kolektorov a príslušných zariadení sa spotrebúva energia s negatívnymi vplyvmi na životné prostredie. Oproti výrobe komponentov bežných vykurovacích systémov ako napr. kotlov na zemný plyn je však energia spotrebovaná na výrobu kolektorov nižšia a navyše sa vráti v podobe ušetrenej energie počas prevádzky solárneho systému. Odborníci zvyknú označovať túto skutočnosť pojmom ,,energetická amortizácia“, ktorá je pri výpočte z energetickej náročnosti výroby použitých primárnych materiálov pri slnečných kolektoroch nižšia ako 2 roky.

_______________

Zloženie Slnka nie je presne známe. Všeobecne sa však udáva, že 92,1 % Slnka tvorí vodík a 7,8 % hélium .V jeho jadre je poriadne horúco, zhruba 15 miliónov stupňov Celzia. Je to jednoznačne najväčšie nebeské teleso slnečnej sústavy. Má približne 109-krát väčší priemer ako Zem a 1 300 000-násobne väčší objem. Je to obrovská rotujúca plazmová guľa s priemernou hustotou len o málo väčšou ako hustota vody.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zúčastnené firmy o našu revitalizáciu!

___________________________________________________________________________________

 Poďakovanie patrí všetkým !

A tu sa nachádzajú všetky firmy, prihlásené do súťaže o zateplenie a stavbu kotolne na dome F. Madvu 331/4-12 Prievidza

(23. apríl 2011).

Naša srdečná vďaka patrí týmto ľuďom:
RNDr. Ladislavovi Očkovi, Allexim s.r.o. , Mgr. Ingrid Havranovej , Róbertovi Kapalovi, SP-SK plus s.r.o. http://www.akonato.org/ako.html

____________________________________________________________________________________

Podľa časového spádu ďakujeme :

Firme AgroBautech, s.r.o. z Púchova, konateľ pán Vajda, vrelé vďaka pánovi Maňákovi, nové zateplovacie systémy, fotovoltaika, www.agrobautech.sk

Firme Hanzel Solárne Systémy+DCa THERM a.s. Žiar n/Hronom a Dubnica n/Váhom, pánovi Jánovi Hanzelovi a Antonovi Švančarovi. Doporučujem všetkým záujemcom o solárne zariadenia, kvalita, znalosť, poradenstvo na úrovni, chcel by som prácu pána Hanzela na našej streche. http://www.hanzelsolar.com/ , http://www.dcatherm.sk/ ,

Firme BauCargo, s.r.o. Žilina, Jánovi Uríkovi http://www.baucargo.sk/ Fatra www.fatrastavby.cz

Firme Renova-team s.r.o. Žilina, vďaka sympatickej pani (slečne) Slotovej, www.renovateam.sk

Firme INSTA, s.r.o. Prievidza, konateľovi pánovi Jurajovi Pavlíkovi, Ďakujem za najlepšie vypracovanú ponuku kotolne. Bezchybne a odborne. http://www.insta-pl.sk/

Firme Staming s.r.o. Prievidza, pánovi Stanislavovi Fuljerovi, Rasťovi Duckému, Vyzdvihujem veľký záujem o detaily stavby! Srdečná vďaka, páni! web: Staming

Firme ERAN, vrelé vďaka pánovi Majtánovi a pánovi Bugalovi za prezenáciu v apríli 2011, Doporučujem, www.eran.sk

Firme OSČ, Prievidza, pánovi Dušanovi Mončekovi, Veľký záujem pomôcť a riešiť stav, http://www.osc.sk/

Firme Jozefa Škodu, Prievidza, Vynikajúci prehľad, dozvedeli sme sa o drobnostiach zateplenia.

Firme Štefana Juhásza - JŠP, Rimavská Sobota, Kotolne, Oceňujem znalosť, prehľad, Tel. 0903 551 017

Firme Stawal, s.r.o. Trenčín, Vynikajúca ponuka zateplenia, tak si to predstavujem, držím palce, http://www.stawal.sk/

Firme RMR – stav, Žiar n/Hronom, pánovi Milanovi Čierťažskému, Martinovi Kanckovi, veľká snaha o riešenie, doporučujem pre Prievidžanov. http://www.rmr-stav.sk

Firme Final, s.r.o. Bratislava, pánovi Viktorovi Doktorovi, http://www.final.sk/

Firme XENEX, s.r.o. Krasňany, (Žilina) pánovi Martinovi Zakopčanovi, http://www.xenex.sk/

Firme Uniprastav, s.r.o. Čereňany, pánovi Erikovi Kytkovi, http://www.uniprastav.sk/

Firme KVOK, s.r.o. Lučenec, pánovi Miroslavovi Ráczovi http://www.kvok.sk/

Firme Inter - Montag, Prievidza, pánovi Jaroslavovi Čápovi, Zateplenie, okná, web: http://www.intermontag.bmp.sk/

Firme TST servis s.r.o., Bojnice, pánovi Židekovi, http://www.tstservis.sk/

Firme Michala Mederu, Nitrianske Rudno, kotolňa

Firme SEVAKO, Michalovce, pánovi Marcelovi Andrejovi, web: http://www.sevako.sk/

Firme Izotermplus, Banská Bystrica pánovi Petrovi Húsenicovi. web: http://www.izoterm.sk/

___________________________________________________________________________________

Konečné výsledky výberu realizačných firiem.

(02. máj 2011) A je rozhodnuté. Možno sa bude zdať niekomu, že nespravodlivo, inému, že neodborne, avšak zdôrazňujem - s vôľou po spravodlivom výbere.

Rozhodlo hlasovanie a sčítanie hlasov na zhromaždení - verejne.

Pripočítali sme hlasy z predošlých dní a vyšli nám výsledky.

Zateplenie :

1, Baucargo, s.r.o. Žilina

2, AgroBautech, s.r.o Púchov

3, Jozef Škoda, Prievidza

4, Staming, s.r.o Prievidza

Kotolňa so solárnymi panelmi :

1, Hanzel Solárne Systémy,+ DCaTherm, Dubnica n/Váhom a.s.

2, Insta-PL, s.r.o Prievidza

3, OSČ , Prievidza

4, Michal Medera

Na sedení sme rozhodli aj o : Ak vybratá firma bude bezdôvodne po oznámení dvíhať cenu - ponuka prejde na druhého v poradí !
Pripadne ďalšieho. (Zhodnotí sa stav a dôvod zvyšovania ceny).
Počas vybavovania stavebného povolenia sa chceme o detailoch dohodnúť už zmluvne !

Vrelá vďaka od všetkých vlastníkov, pre všetkých záujemcov! Ďakujeme za cenové ponuky, za ochotu súťažiť!

Sľubujem, ak v prípade, že dostanem informáciu o novom dome  so záujmom o revitalizáciu - ponúknem im Vaše firmy!

predseda SVB F. Madvu 331   -  Kurinec Jaroslav

______________________________________________________

Výsledky hlasovania a užší výber na realizáciu.

(28. apríl 2011) Výsledky sú jasné. 38 hlasov dostala stavba kotolne a 32 hlasov zateplenie. Na kladné rozhodnutie postačovalo 29,33 hlasu. (jk)

______________________________________________________

Ako rozhodovať a ako správne rozhodnúť v takejto súťaži je asi pre laika veľký problém. Ale podarilo sa. Krátkymi informáciami sme každému vlastníkovi, ktorý sa o hlasovanie zaujímal, porozprávali o firme. Vyjadril svoj názor na prezenčnú listinu a podpísal sa. Tak vznikol užší výber, pozostávajúci zo štyroch firiem pre kotolňu a štyroch pre zateplenie. Zaujímavosťou bolo, že nik nehlasoval za komplexné riešenie.

CENY:

Zateplenie je v rozmedzí od 140 000 € do 160 000 €

Kotolňa so solárnymi panelmi: do 100 000 €

Firmy na zateplenie: Staming s.r.o. Prievidza, AgroBautech, s.r.o. z Púchova, BauCargo, s.r.o. Žilina, Jozef Škoda, Prievidza.

Firmy na stavbu kotolne: INSTA, s.r.o. Prievidza, OSČ, Prievidza, Hanzel Solárne Systémy,+DCa THERM a.s., Michal Medera, Rudno.

________________________________________________________

V ďaľšom dni budeme riešiť užší výber. Všetkým, ktorí sa v užšom výbere neobjavili, srdečne ďakujem za účasť a želám úspech na inom mieste v meste Prievidza. Myslím, že sa tu otvorilo veľké pole pre všetkých dodávateľov stavebných či iných rekonštrukčných prác. (jk)

__________________________________