Pod pokrievkou

Vlastné či nie : "vlastné"?

Pomýšľate sa odpojiť od centrálneho vykurovania?

Nuž je to na Vás. Vedzte však, že trhový systém "tu" nefunguje. Avšak silná lobby áno. Monopol, teda jeho ľudský zástupcovia hrajú nebezpečnú hru proti odpájaniu sa domov od ich drahých dodávok tepla. Teplo z centrálu vychádza asi o 150 % drahšie ako vlastné kúrenie, napr. plynom.

Ak máte vo FO (fond opráv) 40 000 € neváhajte. Ihneď po realizácii idete s nákladmi dole o tých 150 %.

Ak teraz platíte ročne za teplo 40 000 € po odpojení a vybudovaní vlastnej kotolne len cca 15 000 €. Ešte váhate?

"Argument" že budete smradiť susedným domom? Nuž, čo na to? : ... keď varíte obed dve-tri hodinky - smrdí vám zhorený plyn v byte??? Ja si myslím, že nie. A miestnosť kuchyne je len pár kubických metrov. Kdežto komín nad strechou - má priestoru na rozptyl - CO2 nekonečne veľa. A ihneď ho spotrebuvávajú zelené rastliny. A rastliny následne z neho produkujú kyslík - ten potrebujeme pri dýchaní.

A čo hnedé uhlie? Je to množstvo ťažkých kovov, síry a arzénu - samé jedy. Prečo má Horná Nitra toľko respiračných chorôb - lebo si držíme na hrudi tepláreň na uhlie! (jk)

______________

 

 

 

 

 

hanzel solárne systémyHanzelSolárneSystémy

______________________________

Zmeraj si rýchlosť pripojenia : SPEEDTEST

 

PageRank ikona zdarma
1 - 2 - 3 - 4 - 5_
Nekonečné NIE ?....staršie >

Ako dopadla revitalizácia domu F. Madvu 331 - nuž vynikajúco! Máme tretinovú spotrebu energie!

(september 2012)

Na úvod :

V priebehu skúšobnej prevádzky sme nastavovali chod kotolne tak, aby spotreba úzko súvisela s predpokladanou, kalkulovanou spotrebou. Samo sebou, že nie tak, aby sme mrzli! Ale aby bola pohoda, ale nie prekurovanie. Prax hovorí za seba : Ľudia väčšinou, radšej, otvoria okno, akoby zavreli ventil na radiátore....

Vcelku sme sa stretali s názormi, že radiátory sú chladnejšie, ako "minulý rok". Tu sme museli vysvetlovať princíp a účel zateplenia. Snáď to všetci už chápu ...

Teda ešte aj na tomto mieste: Voda v UK sa dohrieva na menšiu teplotu preto, lebo únik tepelnej energie je brzdený odporom zateplovacieho systému. Preto sa dodané teplo udrží v múre omnoho dlhšie a netreba ho dodávať v takom množstve a intenzite.

V tabuľke sú spotreby zemného plynu za jednotlivé mesiace. Začína to augustom 2011. UK sa spustilo 5. októbra 2011. Výrazne nás prekvapila posledná zima. Od novembra nebolo vidieť slnko viac ako tri mesiace. Popritom tri týždne krutých mrazov. Rátali sme s dohriatím TUV, ale nie s plným kúrením pre teplú vodu. Preto sa spotreba prehupla na tri mesiace cez 4000 m3 plynu mesačne. Akonáhle sa objavilo slnko - spotreba padla na polovicu. I tak difúzne žiarenie (cez oblaky) pomáhalo ohriať vodu aspom o pár stupňov.

Iným postrehom bolo, že aj keď teplota ovzdušia v januári a februári výrazne klesla k - 20°C, spotrebu plynu pre UK to nijak moc neovplyvnilo. Je vidieť, vplyv - zateplenia domu.

Ak by od novembra slnko prehrialo pitnú studenú vodu z klasických 8 stupňov na 25 a viac, spotreba plynu by sa nedostala cez 3300 m3. Alebo inak - ak by bol aspom, každý tretí deň slnečný (4hod/deň), šetrilo by sa s plynom v tých najmrazivejších mesiacoch. (jk)
Tabulka : V prvom riadku sú mesačné spotreby zemného plynu v m3, v druhom energia v kWh: Spotreby zemného plynu od 1.8. 2011 do 31.7. 2012 pod spotrebou plynu - vyjadrenie vytvorenej energie v kWh - energia zemného plynu od 1.8. 2011 do 31.7. 2012
 
august
september
október
november
december
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
mesiac
265
345
1490
3560
4050
4250
4100
2200
900
270
310
240
m3
2754
3 585
15 483
36 995
42 087
44 165
42 606
22 862
9 353
2 806
2930
2494
kWh

- Plynovú kotolňu predstavuje spotreba zemného plynu za 12 mesiacov 21 980 m³ .
- Energia tohto zemného plynu je - 228 411 kWh (822,3 GJ),
- Straty predstavujú - 13 411 kWh (48,3 GJ) čo je necelých 6 % z celkovej energie. (únik energie v kotloch)
- Skutočná - 215 000 kWh (774 GJ) za obdobie 12 mesiacov.
- Z toho na ohriatie TUV z tohto množstva išlo: 55 139 kWh (198,5 GJ).
- Treba však podotknúť, že najväčšie množstvo tejto energie sa spotrebuje v zle zaizolovanom potrubí TUV.


- Pre získanie teplej vody dodali solárne panely, za 12 mesiacov: 31 528 kWh, (113,5 GJ).
- Čo je 57,2 % celkovej energie zo zemného plynu pre TUV - 198,5 GJ plyn.
- A 12,8 % z celkovej dodanej energie do domu - 887,5 GJ
- Solár spolu s energiou plynu : 86 667 kWh, (312 GJ)


- Plynová kotolňa a jej ročná prevádzka vychádza neporovnateľne úspornejšie a ekologickejšie.
- Systém výroby tepla na mieste spotreby, priniesol ročnú úsporu na jeden byt až 750 €!!!
- Tretinová potreba energii priniesla extrémne menej exhalátov do ovzdušia!
- Prakticky sme nepriniesli žiadny popol, ako produkt spaľovania !
- Produkované spaliny neobsahujú prakticky žiadne tuhé látky ani oxidy síry!
- Obsah ostatných škodlivých látok (napr. CO) je výrazne nižší, ako u ostatných palív.
- Uhlie z hľadiska spaľovania prináša ten najnebezpečnejší zdroj škodlivín - Síru, Ortuť, Arzén, dusíkaté látky...

Podľa prepočtov - neoficiálnych, sme za rok slnečnou energiou ušetrili na náklade prípravy teplej vody 7 700 €

... a ako sa dá vyčítať z tabuľky - znížili sme vďaka zatepleniu, solárnym panelom a výrobou tepla na "mieste" V minulých rokoch sa pohybovala spotreba energie okolo 2 000 GJ a teraz sme dodali prostredníctvom plynu iba 774 GJ !!!! Revitalizácia domu bola správna vec! Jednoznačne je zateplenie domu a vlastná výroba energie, ekonomicky i ekologicky pozitívnejšia.

Merná spotreba tepla pre dom za rok 2012 je : 76 kWh/m2

Mapa domu, ktorému mesto Prievidza závidí samostatnosť a šikanuje ho:

 
Zväčšiť mapu

___________________________________________

A ako je to z našim solárnym systémom? Nuž od 1. augusta 2011 až do konca júla 2012 - 40 kolektorov TS 300 vyrobilo za tento rok 113,5 GJ (31 528 kWh) energie. V letnom období sa 4 ks - 1000 litrové zásobníky na TUV, napĺňali vodou teplou až do 80 stupňov celzia. V januári stačilo aby sa slnko ukázalo na 2 hodiny a teplota vody (v zásobníkoch) sa zvýšila z 8 stupňov na 28 až 35 (podľa momentálneho odberu) Správne vyregulovaný solárny systém sa aj v najhorúcejších dňoch s minimálnym odberom vody prehrieva na max. 150 stupňov. Správna cirkulácia zabezpečuje, aby teplota nešla do extrému cez 200 stupňov Celzia.

Špičkový dodávateľ solárnych systémov : HANZELSolar

___________________________________________

A ak by ste chceli viac - nuž kúrte si v dome s pomocou slnka!

Slnko je jediným zdrojom energie, na ktorý sa ľudstvo môže plne spoľahnúť. Predpokladá sa, že naše Slnko zanikne o 4 miliardy rokov, takže slnečná energia je vzhľadom na ľudský život nevyčerpateľná. Okamžitý výkon slnečného zdroja v atmosfére predstavuje 1,7 .1017 W alebo 1,5 .1018 kWh ročne. V našich zemepisných podmienkach energia dopadajúca na plochu 1 m2 dosahuje hodnotu 1000 až 1250 kWh/rok (cca 5 GJ). Je to značné množstvo energie. Slnečná energia nám dokáže poskytnúť všetko, čo od energie požadujeme a to často veľmi jednoducho, čisto a bez rizika. Nie je to len elektrina, teplo a svetlo pre naše domovy, ale aj palivo na prevádzku ekologicky čistých automobilov.(jk)

___________________________________________

- Dodávka energie od centrálneho dodávateľa, dlhé roky bola až do: 477 000 kWh - chýbalo zateplenie, solárne panely...
- Čo predstavovalo pre nás, dlhé roky, faktúru v sume do 44 000 €!

august
september
október
november
december
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
mesiac
2 754
3 585
15 483
36 995
42 087
44 165
42 606
22 862
9 353
2806
2930
2494
= SVB
9 030
21 380
41 380
47 980
90 870
75 340
69 380
60 460
33 960
10 390
9 110
7 330
=Centrál

V tabuľke sú spotreby nášho domu z predošlých rokov : ...TU