Pod pokrievkou :

Ste stále odporcami slnečnej energie? Nuž vedzte, že zo slnka žijete. Slnko je nepostrádateľné pre rast všetkého živého na povrchu Zeme. A prečo ho nepoužívať, trebárs na ohrev vody? (jk)

A ak by ste chceli viac - nuž kúrte si v dome s pomocou slnka! (jk)

_______________

Slnko je jediným zdrojom energie, na ktorý sa ľudstvo môže plne spoľahnúť. Predpokladá sa, že naše Slnko zanikne o 4 miliardy rokov, takže slnečná energia je vzhľadom na ľudský život nevyčerpateľná. Okamžitý výkon slnečného zdroja v atmosfére predstavuje 1,7 .1017 W alebo 1,5 .1018 kWh ročne. V našich zemepisných podmienkach energia dopadajúca na plochu 1 m2 dosahuje hodnotu 1000 až 1250 kWh/rok (cca 5 GJ). Je to značné množstvo energie. Slnečná energia nám dokáže poskytnúť všetko, čo od energie požadujeme a to často veľmi jednoducho, čisto a bez rizika. Nie je to len elektrina, teplo a svetlo pre naše domovy, ale aj palivo na prevádzku ekologicky čistých automobilov.(jk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povedali odporcovia:

Mnohí odporcovia využívania obnoviteľných zdrojov často argumentujú, že aj na výrobu slnečných kolektorov a príslušných zariadení sa spotrebúva energia s negatívnymi vplyvmi na životné prostredie. Oproti výrobe komponentov bežných vykurovacích systémov ako napr. kotlov na zemný plyn je však energia spotrebovaná na výrobu kolektorov nižšia a navyše sa vráti v podobe ušetrenej energie počas prevádzky solárneho systému. Odborníci zvyknú označovať túto skutočnosť pojmom ,,energetická amortizácia“, ktorá je pri výpočte z energetickej náročnosti výroby použitých primárnych materiálov pri slnečných kolektoroch nižšia ako 2 roky.

_______________

Zloženie Slnka nie je presne známe. Všeobecne sa však udáva, že 92,1 % Slnka tvorí vodík a 7,8 % hélium .V jeho jadre je poriadne horúco, zhruba 15 miliónov stupňov Celzia. Je to jednoznačne najväčšie nebeské teleso slnečnej sústavy. Má približne 109-krát väčší priemer ako Zem a 1 300 000-násobne väčší objem. Je to obrovská rotujúca plazmová guľa s priemernou hustotou len o málo väčšou ako hustota vody.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


O solárnej energii !

/JEDINEČNÝ SÚKROMNÝ ČINŽIAK NA SLOVENSKU/

Od dnes - 25. marca sú na internete reálne čísla..... a živé (LIVE) sledovanie prípravy TUV prostredníctvom solárnych panelov a výstupné hodnoty UK a TUV do bytov v reálnom čase.

Sledujte nás na tomto odkaze: SOLÁRNY SYSTÉM MADVU 331 PRIEVIDZA

Na streche je 40 slnečných kolektorov TS 300, ktoré dodala a systém nainštalovala špičková firma HanzelSolár zo Žiaru n/Hronom. web stránka : ...... TU . Panely zohrievajú vodu v štyroch zásobníkoch - každý s obsahom po 1000 litrov.

Riadiaci a snímací systém dodala firma DUEL - Námestovo s.r.o.

Systém ročne šetrí približne 7 000 eur - oproti predošlému poskytovateľovi TUV ! ...čo dodať ? ...objednajte si aj vy u tejto firmy solárny systém a šetrite nielen svoje eurá, ale i životné prostredie !

HanzelSolar

Zisk solárnych panelov v kWh od 01. 08. 2011 do 01. 01. 2014 :

Na našu sedlovú, škridľovú strechu sme umiestnili 40 solárnych panelov TS 300, na ohrev TUV. Zisk z nich by mal dlhé roky šetriť iný náklad na ohrev vody - zemný plyn. Za prvý rok prevádzky solárnych panelov sme získali 31 528 kW energie. V tabulke (nižšie) sú reálne zisky z jednotlivých mesiacov. Zachytené Sonometrom 1100 fy. Danfos.

A ako je to s našim solárnym systémom? Nuž od 1.augusta 2011 až do 31. júla 2012 - 40 kolektorov TS 300 vyrobilo 113,5 GJ (31 528 kWh) energie. V letnom období sa 4 ks - 1000 litrové zásobníky na TUV, napĺňali vodou teplou až do 80 stupňov celzia. V januári stačilo aby sa slnko ukázalo na 2 hodiny a teplota vody (v zásobníkoch) sa zvýšila z 8 stupňov na 28 až 35 (podľa momentálneho odberu) Správne vyregulovaný solárny systém sa aj v najhorúcejších dňoch s minimálnym odberom vody prehrieva na max. 150 stupňov. Správna cirkulácia zabezpečuje, aby teplota nešla do extrému cez 200 stupňov Celzia.

Solárne panely získali za rok 2012 cez 113,5 GJ (31 528 kWh). Z plynu aj na kúrenie, sme získali 774 GJ* (215 000 kWh) *Z tohto celkového množstva energie z plynu čiastka, ktorá išla na dohrev slnkom ohriatej vody (TUV) bola: 186 GJ (51 667 kWh), t.j. 24,03% . Kúrenie z celkového množstva : 75,97% pdf file

Náklad v eurách: Spálené množstvo plynu pre prípravu TUV je 3 371 € plus 120 € elektrina. Centrálnemu dodávateľovi sme za teplú vodu platili posledný rok 11 190 €. Rozdiel : 7 700 €. To je čiastka ktorú šetríme ročne na teplej vode.

Podľa prepočtov - sme za rok, slnečnou energiou, ušetrili na náklade prípravy teplej vody - 7 700 €, oproti nákladom z predošlých rokov.

slnko Tu ... si pozrite brožúru a tu .... špičkového dodávateľa - HANZELSolar
V tabuľke je dodaná energia (kWh) slnkom v jednotlivých mesiacoch na našich 40 ks solárnych paneloch TS 300:
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
rok
291,6
761,1
1733,3
3630,5
3108,3
3922,2
4755,5
3961,1
2838,8
2497,2
794,4
738,8
2013
833
1 388
3 355
3 055
4 444
3 888
4 166
4 444
3 055
2 222
695
833
2012

 

január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
rok
-
-
-
-
-
-
-
3 625
3 344
1 955
1 111
278
2011
833
1 388
3 355
3 055
4 444
3 888
4 166
4 444
3 055
2 222
695
833
2012

___ V tabulke nižšie: podiel slnka a plynu (kWh) na ohrev celkovej spotreby 1280 m3 vody za rok 2012

január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
kWh
833
1 388
3 355
3 055
4 444
3 888
4 166
4 444
3 055
2 222
695
833
Slnko
6 666
5 222
4 111
1 972
2 473
1 805
1 472
3 111
4 777
6 777
4111
4111
plyn

__ Väčšia spotreba plynu na ohrev TUV je dôsledkom nezaizolovaných stupačiek TUV od pivníc ku bytom. Cirkuláciou vody sa dodaná energia stráca. Mnohí vlastníci bytov odmietajú výmenu (zaizolovanie, už boli pokusy niekoľko rokov...) len z dôvodu, že by sa im musela v byte búrať časť steny na WC. Takto si zbytočne zvyšujú náklady.

____________________________________________________________________

Silné a "slabé" stránky slnečnej energie.

 

Musím upresniť výraz "Slabé stránky" - je to len technická nezrelosť systému. Drahé materály alebo konštrukčné prevedenie sa nahrádzajú lacnejšími a účinnosť klesá. Avšak náš systém solárneho ohrevu vody dodal celú sedminu všetkéj dodanej energie z plynu a solárneho systému pre dom. t.j. rátame i kúrenie! Štát jednoznačne musí podporovať slnečnú energiu - inak budúce generácie zabijeme exhalátmi.

K modernému bývaniu dnes patrí pohodlné zariadenie a takisto účinné vykurovanie,  ktoré zároveň šetrí životné prostredie. Solárne zariadenia zachytávajú slnečné svetlo a umožňujú, aby bolo pre nás užitočným. Vďaka solárnym zariadeniam si prinášame slnko priamo do kúpeľne a do obývacích priestorov. Sprchovanie, kúpanie a vykurovanie sú zabezpečené po celé desaťročia takmer bezplatne. K tomu ešte prispieva aj čisté svedomie, pretože energia pochádza priamo zo slnka. Slnečnej energie máme predsa viac ako dosť. (jk)

Silná stránka:

Systémy využívajúce slnečnú energiu na prípravu tepla pracujú s relatívne vysokou účinnosťou pri veľmi nízkych prevádzkových nákladoch počas celej doby životnosti, ktorá dosahuje až 30 rokov. Užívateľ, ktorý si nainštaloval takýto systém získal možnosť prípravy teplej vody počas väčšej časti roka takmer úplne zdarma a nezávisle od neustále sa zvyšujúcich cien u nás bežne využívaných palív, ako napr. zemný plyn. Nezanedbateľná je tiež otázka ochrany životného prostredia. Každý solárny systém prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov spôsobujúcich globálne oteplenie atmosféry Zeme.

  1. Konštantná cena tepla počas 25–35 ročnej životnosti
  2. Decentralizovaná výroba tepla – nezávislosť od dodávateľov tepla a rastu cien palív
  3. Žiadne negatívne ekologické vplyvy počas celej životnosti
  4. Zanedbateľné prevádzkové náklady
  5. Vzájomná doplniteľnosť s inými obnoviteľnými energetickými zdrojmi
  6. Krátka doba energetickej amortizácie
  7. Relatívne vysoká účinnosť

 

Slabá stránka:

Hoci návratnosť investície sa s rastom cien energií a palív pomaly ale isto skracuje, bez podpory zo strany štátu pre fyzické osoby (ako je tomu v mnohých štátoch Európy) je ešte stále pomerne vysoká. Systémy sú najefektívnejšie v oblasti teplôt do 100°C, čo ich predurčuje najmä na prípravu teplej úžitkovej vody. V prípade využitia aj na prípravu teplej vody pre vykurovanie je potrebná kombinácia s iným zdrojom vykurovania, pričom najlepšie sa uplatnia najmä pri nízkoteplotných systémoch vykurovania (napr. podlahové vykurovanie). Mnohí záujemcovia očakávajú, že so slnečnými kolektormi pokryjú celú svoju potrebu tepla. Žiaľ, solárne systémy sa bez doplnkového zdroja nezaobídu, nakoľko sú schopné pripravovať teplú vodu maximálne 7-9 mesiacov v roku, v závislosti na poveternostných podmienkach.   

  1. Relatívne vysoké investičné náklady
  2. Systémy nepokryjú spotrebu tepla počas celého roka. V našich podmienkach môžu dodávať teplú vodu maximálne 9 mesiacov.
  3. Je potrebný dodatkový zdroj tepla.

__________________________________________________________________________

Odkazy na dobré čítanie: pdf file 1,36 MB

Stránka výrobcu ..TU - Žiar n/Hronom

Dodávateľ kompletu ..TU HanzelSolarneSystémy

_________________________________________

ts300 kolektor zo žiaru

Ak si chcete požiadať o dotáciu tak si môžete stiahnuť tlačivo a nižšie sú kontaktné miesta.

Tlačivo dotácia (byt. domy) na solárne systémy pdf pdf file 40 kB

__________________________________________________________________________

Kontaktné adresy pre prijímanie žiadosti o dotáciu.

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Odbor medzinárodnej spolupráce a projektov
Bajkalská 27
827 99 Bratislava 27
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálna pobočka Trenčín
Hurbanova 59
911 00 Trenčín
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálna pobočka Banská Bystrica
Rudlovská cesta 53
974 28 Banská Bystrica
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálna pobočka Košice
Krivá 18
041 94 Košice

 

28. 10. 2011. Práve som zistil, že sme nedostali dotácie na solárne panely. Záujem bol príliš veľký - na dotácie bolo smiešnych 2,5 miliona eur. Požiadavka - 4 miliony.

Tento štát nečerpá z eurofondov, nepodporuje slnečný systém, lebo z neho potom nič nemá - (myslím tým financie) ale okráda ľudí vysokými daňami, terorom policajtov, má neshopných ľudí vo funkciach a fungfuje tu skrytá mafia v riadiacich funkciách miest, a štátu.

___________________________________________________________________________________________