Pod pokrievkou

Vlastné či nie : "vlastné"?

Pomýšľate sa odpojiť od centrálneho vykurovania?

Nuž je to na Vás. Vedzte však, že trhový systém "tu" nefunguje. Avšak silná loby áno.

"Argument" že budete smradiť susedným domom? Nuž, čo na to? : ... keď varíte obed dve-tri hodinky - smrdí vám zhorený plyn v byte??? Ja si myslím, že nie. A miestnosť kuchyne je len pár kubických metrov. Kdežto komín nad strechou - má priestoru na rozptyl - CO2 nekonečne veľa. A ihneď ho spotrebuvávajú zelené rastliny. A rastliny následne z neho produkujú kyslík - ten potrebujeme pri dýchaní.

www.yeyra.eu 

A čo hnedé uhlie? Je to množstvo ťažkých kovov, síry a arzénu - samé jedy. Prečo má Horná Nitra toľko respiračných chorôb - lebo si držíme na hrudi tepláreň na uhlie!

A čo dopravné prostriedky? Jedno auto vypudí do ovzdušia za jeden deň toľko exhalátov ako komín plynovej kotolne za celý mesiac. (jk)

____________

A ak by ste chceli viac - nuž kúrte si v dome s pomocou slnka!

Slnko je jediným zdrojom energie, na ktorý sa ľudstvo môže plne spoľahnúť. Predpokladá sa, že naše Slnko zanikne o 4 miliardy rokov, takže slnečná energia je vzhľadom na ľudský život nevyčerpateľná. Okamžitý výkon slnečného zdroja v atmosfére predstavuje 1,7 .1017 W alebo 1,5 .1018 kWh ročne. V našich zemepisných podmienkach energia dopadajúca na plochu 1 m2 dosahuje hodnotu 1000 až 1250 kWh/rok (cca 5 GJ). Je to značné množstvo energie. Slnečná energia nám dokáže poskytnúť všetko, čo od energie požadujeme a to často veľmi jednoducho, čisto a bez rizika. Nie je to len elektrina, teplo a svetlo pre naše domovy, ale aj palivo na prevádzku ekologicky čistých automobilov.(jk)

 

 
hanzel solárne systémyHanzelSolárneSystémy

____________________________

Zmeraj si rýchlosť pripojenia : SPEEDTEST

____________________________

Povedali odporcovia obnoviteľných zdrojov energie:

Mnohí odporcovia využívania obnoviteľných zdrojov často argumentujú, že aj na výrobu slnečných kolektorov a príslušných zariadení sa spotrebúva energia s negatívnymi vplyvmi na životné prostredie. Oproti výrobe komponentov bežných vykurovacích systémov ako napr. kotlov na zemný plyn je však energia spotrebovaná na výrobu kolektorov nižšia a navyše sa vráti v podobe ušetrenej energie počas prevádzky solárneho systému. Odborníci zvyknú označovať túto skutočnosť pojmom ,,energetická amortizácia“, ktorá je pri výpočte z energetickej náročnosti výroby použitých primárnych materiálov pri slnečných kolektoroch nižšia ako 2 roky.

_____________________________

Zloženie Slnka nie je presne známe. Všeobecne sa však udáva, že 92,1 % Slnka tvorí vodík a 7,8 % hélium .V jeho jadre je poriadne horúco, zhruba 15 miliónov stupňov Celzia. Je to jednoznačne najväčšie nebeské teleso slnečnej sústavy. Má približne 109-krát väčší priemer ako Zem a 1 300 000-násobne väčší objem. Je to obrovská rotujúca plazmová guľa s priemernou hustotou len o málo väčšou ako hustota vody.

_________________________________

Zloženie bytovky.

Je nás tu 40 rodín. Jedni takí iní onakí. Rozpory a roztržky - zahoďte ich za hlavu !

Jednoducho si neuvedomujete, že bývate v jednom dome a treba sa navzájom rešpektovať.

Chceš kričať - nuž krič - ale mysli, že to môže vadiť niekomu inému !

Chceš počúvať hlučne hudbu? - nuž počúvaj, ale nesťažuj sa, keď ťa bude rušiť ten čo kričí !

Uvedomte si to !

Vybrali ste si bytovku - dodržujte určité pravidlá!

Poznáte domový poriadok!? Nie?

Prečítajte si ho častejšie. Možno na niečo v ňom prídete.

______________________________

Neviem prečo, ale rozmáha sa niečo ako ignorantstvo, bezohľadnosť.

Nikto nechce nič robiť, pomôcť, ale následne si ťukajú na čelo! Prečo ?

Lebo sú múdrejší ako ja a ja som ten, čo nesmie to čo on a ako on.

______________________________

A ako je to z našim solárnym systémom? Nuž od 1. augusta 2011 až do 31. júla 2012 - 40 kolektorov TS 300 vyrobilo za tento rok 113,5 GJ (31 528 kWh) energie. V letnom období sa 4 ks - 1000 litrové zásobníky na TUV, napĺňali vodou teplou až do 80 stupňov celzia. V januári stačilo aby sa slnko ukázalo na 2 hodiny a teplota vody (v zásobníkoch) sa zvýšila z 8 stupňov na 28 až 35 (podľa momentálneho odberu) Správne vyregulovaný solárny systém sa aj v najhorúcejších dňoch s minimálnym odberom vody prehrieva na max. 150 stupňov. Správna cirkulácia zabezpečuje, aby teplota nešla do extrému cez 200 stupňov Celzia.

1 - 2 - 3 - 4 - 5_
Nekonečné NIE ?....staršie >
Novela zákona 657/2004 Z.z. č. 100/2014 (1.12.2014)

V tomto štáte znova úraduje ponižovanie a okrádanie a nevoľníctvo. Novela zákona o tepelnej energetike tomu nasvedčuje.

Novela zákona je zameraná najmä do bytového hospodárstva a osobného vlastníctva občanov a dotýka sa prevažnej väčšiny vlastníkov bytov, najviac však dôchodcov a skupiny sociálne slabších.

Najvyšší podiel nákladov v domácností predstavujú výdavky na bývanie, ktoré sú v rámci EÚ tretie najvyššie [v SR (25,6%) po Dánsku (29,3%) a Česku (26,3%)] pričom energie predstavujú z tejto položky 70-80%. Novela rozširuje administratívne povinnosti spoločenstiev vlastníkov bytov a správcovských organizácií, ktorí tieto činnosti budú nútení vykonávať za úplatu.

Zákon svojimi ustanoveniami nerieši energetickú efektívnosť v zmysle požiadaviek smernice EU č. 2012/27/EU, na ktorú sa odvoláva a zjavne neguje práva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v znení Zákona č.182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Ide najmä o ustanovenia, ktoré sú formulované v §1 (vlastnícke práva v bytovom dome a povinnosti vlastníkov), v §6 (zriadenie spoločenstva vlastníkov bytov a NP, v prípade správcovských organizácii) §11 (práva a povinnosti vlastníkov bytov a NP). Zákon č. 182/93 Zb. ako Lex Specialis, ktorý je v súlade s Ústavou SR, rešpektuje základné ľudské práva a slobody a zabezpečuje nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia.

Zákon č. 100/2014 Z.z. o tepelnej energetike nadobudol platnosť dňom 1.5.2014. Vo svojej dôvodovej správe sa odvoláva na potrebu rozpracovania záverov daných Smernicou EU č. 2012/27/EU o energetickej efektívnosti zo dňa 25.10.2012. Konštatujeme, že prijatý zákon je protiústavný, nakoľko porušuje práva občanov garantované ústavou. Pokiaľ parlament prijme zákon, ktorý nerešpektuje Ústavu SR, koná v rozpore s princípom ústavnosti.

Zo zákona č. 100/2014 Z.z. o tepelnej energetike vyplýva, že sa zameral najmä na tieto oblasti:

stanovuje nové podmienky pre prevádzku zdrojov tepla v bytových domoch hoci nepodliehajú cenovej regulácii (nevytvárajú zisk),
určuje zvýšenú ochranu centrálnych zdrojov tepla nad rámec smernice EU č. 2012/27/EU a v priamom rozpore so stanoviskom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému "Koordinovaná európska činnosť s cieľom zabrániť energetickej chudobe a bojovať proti nej" TEN / 420 Brusel zo 7.7.2010 a TEN/ 516 Brusel 18. 9. 2013.
stanovuje rozšírené povinnosti – nároky v oblasti zavádzania meradiel, pomerových rozdeľovačov v bytových domoch nad rámec smernice EÚ. Dôsledkom tejto zákonnej úpravy je skryté navyšovanie nákladov na bývanie pod hrozbou finančných sankcií, využívajúc k tomu smernicu EU!!!

Obmedzuje sa právo vlastníkom bytov a nebytových priestorov rozhodovať o efektívnosti hospodárenia v oblasti tepelnej energie v bytových domoch. Zamedzuje vlastníkom bytov a nebytových priestorov zvoliť ekonomickejší spôsob pri zásobovaní teplom, budovaním zdrojov tepla v mieste spotreby, formou obnoviteľných zdrojov a vysokoúčinnej výroby tepla v objektoch, ktoré sú jedinou konkurenciou pre málo efektívnych dodávateľov tepla zo zdrojov a rozvodov centrálneho zdroja tepla (ďalej CZT). Tieto zdroje sú často krát morálne i fyzicky opotrebované, ale zákon ich napriek tomu zvýhodňuje.

(JK)

 

solarSolárny systém F. Madvu 331 Prievidza na ŽIVO

Doklady KOLAUDÁCIE máme vo vrecku(4.február 2014)

Je tomu viac ako tri a pol roka, čo mafiánskym spôsobom, niektorí "učení" ľudia (alebo neľudia) sa postavili proti zámeru vlastníkov domu osamostatniť sa od nenormálne drahého kúrenia. Máme kolaudáciu za sebou a vôbec sa z nej netešíme, ale spomíname s odporom na pár "ksichtov" ktoré nezákonnými, mafiánskymi spôsobmi bránili vôli revitalizovať vlastný majetok.

Či to boli hlúpe blokovania podania oznámení na súd. Alebo ODSTRÁNENÍM stavby !!! ... neuznávaním právoplatných dokladov, prekrúcaním právd, klamaním, dokonca nezákonným pokutovaním. Už len tým, že podľa zákona sme na vlastné kúrenie použili aj teoretické 15 % využitie energie z tzv. obnoviteľných zdrojov, mal byť priebeh rýchly a zákonný s podporou funkcionárov. Opak je pravda ! A s plným vedomím, že oni nemôžu byť potrestaní - pretože na to neexistuje trest - iba ak so smiechom dobrovoľne odstúpi z funkcie. Je to všetko trápne. A na PLAČ. Preukázateľne sa potvrdilo, že väčšina funkcionárov v tejto krajine je úplne zbytočná - v poňatí funkcie štátu. Veď je to na každom kroku aj vidieť v podaní najvyšších funkcionárov tohoto - vraj DEMO štátu. (jk)

Vlastná kotolňa sa opláca. Celkový náklad vlastnej kotolne minulého roku 2013 je necelých 17 000 € oproti bývalým 44 000 tisícom € od iného vyberateľa......

 

Doklady platného stavebného konania (4.september 2011)

Priateľ ma požiadal o podporu dokázania riadneho stavebného konania na revitalizácii bytového domu v Prievidzi na ul. F. Madvu 331, kvôli článku na sme.sk TU ... o odvolaní viceprimátora z funkcie člena predstavenstva v CZT. (JK)

Pretože určitým ľuďom stále - ako odpojený dom od CZT, "ležíme v žalúdku" a rozosievajú nepravdy o našom stavebnom konaní, je namieste vyjsť s pravdou von a neponižovať sa hlúpym klamstvám.

Nuž v prvom rade - všetky súbory sú v pdf pdf file formáte. Začneme súhlasom mesta Prievidza so zmenou spôsobu vykurovania v bytovom dome F. Madvu 331 zo 16. 2. 2011 . Tu je PDF pdf file , Nasleduje stavebné povolenie pdf file , Oznam začatia stavebných prác z 12. júla 2011 pdf file , Dohoda o ukončení dodávok tepla od PTH a.s. pdf file ,

Stavebné práce začali dlho po doručení oznamu o začatí. (inak boli doručené tri doklady mestu o začatí - na všetkých je pečiatka mesta). Práce stavebný úrad neprerušil do 19. septembra 2011 - teda vtedy už bola väčšina diela skoro dokončená. Až ! ... bez diskusie - hrubým porušením stavebného zákona - mestom Prievidza, boli odrazu zastavené všetky práce na stavbe pdf file (bude doplnené) - VÝMYSLAMI. Potvrdil Krajský stavebný úrad. Mestu skrátka išlo blokovať stavbu, aby následne mohli za nedodržanie zastavenia prác - pokutovať. (všetky pokuty- doposiaľ - kraj zamietol, ako nezákonné)

Mesto svojvoľne zmenilo našu žiadosť o zmenu stavby pred dokončením z 21.8. 2011 na dodatočné stavebné povolenie pdf file (bude doplnené) - v termíne 28 dní 19. 9. 2011, keď ešte mali len odpovedať na žiadosť - ony už pýtali dodatočné st. povolenie.

Všetko v taktovke ľudí "pracujúcich" pre občanov mesta Prievidza - avšak vlastníci F. Madvu zrejme nie sú občanmi mesta Prievidza.

Dokonca Maxina - zástupca CZT - ako hlavný iniciátor blokovania našej revitalizácie, sa podľa § 140 st. zákona pdf file nesmie ani zúčastniť konania. A predsa - podpísal sa pod súdny návrh pdf file (bude doplnené) na zastavenie konania - nikdy však nedodal doklad (splnomocnenie) spoločenstvu, že zastupuje CZT či mesto ....

Podpísal sa pod doklad pdf file- vydieranie našej úver poskytujúcej banke, aby nás nefinancovala !

(text bude postupne doplnený)

______________________________________________________

Stredotlak zemného plynu na "Starom Sídlisku" - Píly (3.august 2013)

Konečne plynári zabrali .... , aj keď kvôli bezpečnosti a nie kvôli budovaniu plynových kotolní v činžiakoch. I keď aj to nie je zlý nápad ..... Nové rozvody stredotlaku sú nastavené na 280 kPa. Regulátor zredukuje tento tlak na potrebných 2 kPa pre naše sporáky. V prípade budovania vlastných plynových kotolní, tak nie je dôvod odopretia takéhoto zámeru z dôvodu nepostačujúcej kapacity dodávky zemného plynu. (JK)

______________________________________________________

Ako dopadol podnet na prokuratúru ? (3.jún 2013)

Nuž podľa očakávania. Človek s niekoľkými titulmi okolo svojho mena, je tak nízko, svojou inteligenciou, že potrebuje bojovať s robotníkmi a dôchodcami. Keďže sa nedokáže presadiť medzi rovnocennými, ale kráča na hrane mimoľudských vzťahov, chce dokázať dôchodcom, že on je silnejší.

Aby ho prokuratúra neposadila na zadok, zareagoval na nečinnosť obce (ako stavebného úradu) tak, že vyhlásil začatie konania o kolaudácii. Mala nasledovať verejná vyhláška a kolaudácia. Avšak - nič ! Tým znova naťahuje čas a myslí si, že vystraší množstvo domov, ktoré majú záujem o osamostatnenie sa od CZT.

Jednoznačne sa na Slovensku presadzuje, s terajším vedením, politika len zastrašovania. Zvyšovaním pokút, chvastaním sa, že presadzujú všetko pre ľudí. Pravda je taká, že nerešpektujú základné ľudské práva. Zneužívajú zákony na šikanovanie a okrádanie. Napr. ... načo Slovensko potrebuje zákon o nahlasovaní pobytu v zahraničí dlhšieho ako tri mesiace ? Ako potrebuje Slovensko zákon o nosení reflexných vest na komunikáciach, kde nie sú chodníky ? (V koľkých obciach sa chodníky budujú ???) Je to len o tom, že policajti budú číhať na babky idúce do kostola a budú ich pokutovať, že nemajú reflexné prvky. Čo tak budovať chodníky? Čo sa vybudovalo na Slovensku za posledných 23 rokov ? Zákony na šikanovanie a okrádanie. Nič viac. Stále fungujeme z toho, čo sa vybudovalo za socializmu. Dokedy to vydrží - a čo potom ? Vláda si už teraz zabezpečuje zákonmi o pokutách, že ony vždy prežijú - budú nás pokutovať a ony budú žiť v blahobyte. Čo urobilo vedenie mesta Prievidza, aby sa znižovala nezamestnanosť ? (JK)

______________________________________________________

Stále aktuálny kiks. (4.marec 2013)

Mesto Prievidza používa energetickú koncepciu mesta, ako dôvod, prečo sa nemôžete osamostatniť od centrálneho dodávateľa tepla. Je to nariadenie mesta, právne napadnuteľné - nieje to zákon.

Avšak rarita, prievidzskej koncepcie tkvie v tom, že je vypracovaná (ojedinele v tomto štáte) podľa zákona o stavebnom sporení 654/2004 §29. Ostatní v štáte používajú na to zákon 657/2004 §31

Tu je priamy odkaz, na stránke TU ... pdf file PDF

energo koncepcia PD

Štúdiom vyššie uvedenej energetickej koncepcie som dospel k myšlienkovým pochodom, že sa všetky mestá na Slovensku "oháňajú" týmto dokumentom a blokujú budovanie vlastných zdrojov tepla, len kvôli svojim, osobným ziskom z neekonomického centrálneho zdroja. Že každou iniciatívou občanov po vytvorení si svojho zdroja tepla s modernými prvkami (slnečné kolektory, fotovoltaika, tepelné čerpadlá, zateplenie a tým i zachovanie života na Zemi pre budúcnosť) extrémne znižujú energetickú náročnosť a predražujú centrálny zdroj, do ktorého obnovy, mestá ani za cenu života (niekoho iného) nevrazia ani jeden cent. (napr. horúcovod , ktorý vykuruje Prievidzu) Povolením vlastného zdroja im následne ubúda z ich nadštandartného chlebíka.

Preto robia kroky, ktoré sú závistlivé a hlúpe, napr. strašia ostatných obyvateľov zvýšenými cenami. Doslova nezákonnými krokmi blokujú. Nehovoria však o tom, že horúcovod z ENO Nováky je už po svojej životnosti, že obnovou sa môže znížiť vysoké percento strát, že má už dlhé roky zbytočne vysokú kapacitu, že je využitý na 70% (v zime) a už len zatepľovaním budov sa toto číslo extrémne znižuje a celý systém sa stáva úplne zbytočný. Nútia nás aj nezákonnými krokmi odoberať tento brak, z ktorého má úžitok len zopár jednotlivcov. Nemajú nič proti zatepľovaniu avšak musíte zostať odberateľom ich zdroja. To znamená, že účinnosť zateplenia je nielen teoreticky, ale i prakticky - žiadna. Za to, že sa bude krútiť horúca voda z Novák do Prievidze a späť budete platiť toľko, že keď si prerátate vlastný úver z banky na zateplenie a stavbu vlastného zdroja tepla - budete ihneď po spustení ziskový, aj keď budete splácať úver.

O tom koľko exhalátov produkuje ENO sa dočítate v koncepcii. A ako sa šéfovia miest Hornej Nitry starajú o zamestnanosť a náhľady na zamestannosť je každému jasná - nijak. Keď dokázali vypracovať koncepciu už mala existovať náhrada zamestannosti pre baníctvo a ostatní ovzdušie a vody znečisťujúci priemysel. Nuž ale, keď aj nič nerobenie prináša i tak stále plné vrecká - načo si zaťažovať mozoček - pravda.... (jk)

________________________________________________

 

Podnet na prokuratúru. (14. február 2013)

Keďže stavebný úrad nereagoval už na dve naše výzvy po sebe, v zákonnej dobe - prvé 5. novembra 2012, tak sme sa rozhodli jednať cez prokuratúru. Po spísaní "zákonnych" prešľapov stavebného úradu, podávame podnet na protest proti záväzným rozhodnutiam prievidzského stavebného úradu. (jk)

Mesto Prievidza (teda určití funkcionári mesta) nerešpektujú riadne stavebné povolenie z 9. Júna 2011 č. 2.4.3-05-4564-2011. a naďalej doslova vymýšľajú nezmyselné kroky, aby zmietli zo sveta neporovnateľne lacnejšiu kotolňu, ktorá odčerpáva vlastníkom bytov ročne asi o 10 000 € menej ako tá od CZT.

________________________________________________

SVB F. Madvu 331 Prievidza a Televízia
Naša jednoduchá stavba potrebuje kolaudáciu – ale ako sa k nej dopracovať ? Nuž v tomto štáte s istými, prvkami nevoľníctva, asi nikdy. (12. január 2013)

V prvý januárový týždeň r. 2013 sme oslovili všetky slovenské televízie. A dajaké noviny.
Ozvala sa len Slovenská televízia, 9. 1.2013
Strávili sme cca 45 minút v diskusii a natáčaní komentárov.
Televízia zašla i po vyjadrenie na vedenie mesta...
V ďalší deň po vyjadrenie prezidentky Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov, vyjadrenie PMÚ.
STV vysielala šot o našom „trestnom čine“ – 16. 1. 2013 v TV novinách o 19:00 hod. od 31:30 minúty. TU ... si ho môžete pozrieť.

Vedľa tohto textu si video môžete pozrieť celé. Je to o tom, že sme si dovolili zatepliť dom a postaviť kotolňu na základe stavebného povolenia – za vlastné peniaze. Ďakujeme STV a Dominike Kusej !

 

V šote jasne vidieť prístup vedenia mesta. Hovorca jasne definuje, že sme neoznámili začatie prác. Klame! Máme doklad o prevzatí oznámenia mestom pdf file. Jedinou snahou vedenia mesta je, nájsť úplne drobné chybičky, aby mohli rozvinúť náš kriminálny čin. Aká úbohosť, ženie týchto ľudí do boja o poníženie obyvateľov domu F. Madvu 331 Prievidza?

Existuje náš návrh na trestné oznámenie, v ktorom je definovaných množstvo porušení zákona Mestom Prievidza. Druhostuňový orgán dokázal, že už 3. 10. 2011 sme dodali nadštandartné množstvo dokladov na jednoduchú zmenu miestnosti kotolne. Avšak Mesto Prievidza ešte v poslednom liste pre SVB 12/2012) píše, že sme doposiaľ nedodali žiadne. Názor si urobte, aký chcete....

Nikdy, nám nevyšli v ústrety, aj keď im to ukladá zákon: 71/1967 Z.z. § 3 ods.2

Zákon 71/1967 Z.z. hovorí jasne v § 3 :

2) Správne orgány sú povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka, a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. Účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka, musia správne orgány poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu.

Ak nájdete podľa tohoto paragrafu len náznak, pozitívneho jednania zástupcov mesta voči nám, budete sa môcť zapísať do Guinnessovej knihy rekordov !!!


Iné televízie sa ani neozvali – akonáhle sa jedná o také tabu, ako je teplárenská spoločnosť – je ticho
– načo si robiť problémy. Reakcia tzv. "dotknutých" je, ihneď podať trestné oznámenie. Aj v takomto prípade je vidieť, že tu vôbec nefunguje nestranná TV či noviny. Cenzúra funguje ako za socíku! A PMU? V TV šote je vidieť iné klamstvo - ony konali podľa zákona. Ešte som nevidel riešiť tak : že my o voze a ony o koze ....
Je to o celoslovenskom probléme, nie len o jednom - našom dome!
(JK)

Akú pomoc sme získali od úradov, pri našej revitalizácii !

(9. január 2013) V PDF pdf file si stiahnite naše a možno i vaše trable so slovenskými úradmi - úprimne pracujúcich v zákonných normách!

 

Iný podvod voči SVB F. Madvu 331!

(29. december 2012) Protimonopolný úrad (PMU) pôsobí, ako garant rovnoprávnej hospodárskej súťaže, ktorá zaručuje dobre fungujúce trhové prostredie.

Zaslali sme podnet na tento úrad o nekalej činnosti mesta Prievidza a miestnej CZT. Koncom roka 2012 sme obdržali odpoveď z tohoto úradu. Bola presne v rytme už roky otrepanej fráze, ktoré dostávajú všetky bytovby po Slovensku - nemáte pravdu - ste nevýhodnejší ako CZT(centrálne zásobovanie tepla). Ono by to, akože nevadilo, že si teoreticky vymysleli iné náklady - lepšie, ako naše reálne, ale pointa je v tom, že odbočili od problému sťažnosti a venovali sa porovnávaniu reality s pseudoteóriou. To navádza človeka na myšlienku - o čom ten úrad je. Má riešiť sťažnosť, alebo si vymyslí hlúposť o porovnávaní?

A aby to bolo dokonalé, ohlásili sa aj iné bytové domy zo Slovenska .... a navzájom sme si vymenili odpovede PMU. A človeče! "akoby ich jedna mater mala" - ako sa hovorí, líšia sa len číslach! Mašinéria podvodu tu funguje zvrchu - veď ako by nie - ryba smrdí od hlavy ....

A odpoveď na Vašu sťažnosť dostanete !!! po 14 mesiacoch !!! .. žeby, toľko trvalo prekopírovanie?

Tu ...pdf file si stiahnite PDF s našim vysvetlením a o čom, bolo garantovanie hospodárskej súťaže v podaní PMU! A budeme sa chvíľu venovať tomu, čo vymysleli na nás! Tak stiahnite pdf file si PDF ! Následne sme poslali námietku na PMU s dôkazmi, že CZT vedelo o našom odpojení a ich výmysel, že nevedeli - je tým podvod a treba celú maškarádu - prepracovať.

Podstata: Naše čísla boli realitou. Túto realitu obdržal protimonopolný úrad.
CZT nám roky účtoval UK a TUV do cca 44 000 €.
Avšak v porovnaní od PMU sa zrazu objavili čísla nám, vyrážajúce dych.
CZT a ich celkové náklady sa zrazu pohybovali v sume 20 285 €.
To je menej ako polovica ich doterajších faktúr.
Ako k nej prišli? Nuž dostali naše podklady a podľa nich si vymysleli svoje.
Sú to 100% vymyslené čísla, ktoré s ničím nesúvisia, majú za úlohu byť nižšie, ako sú naše REÁLNE!

Dôkaz : Máme k dispozícii podklad CZT ktorý vypracovali pdf file v roku 2011 aby boli
už vtedy "lacnejší". Avšak vtedy terajšia suma bola o 10 000 € vyššia.
Čiže potrebovali nižšiu - tak si ju vyrobili.
Prax, ktorá tu funguje roky s tichým pritakávaním tých najvrchnejších.

PMU porovnáva naše náklady aj v tom, "kedy sme sa v zadku škriabali" a stálo nás to dajaký peniaz.
CZU šetrí v každom smere - ani zmienka o vymyslenej kalkulácii.
V dobe, keď sme teplo brali od CZT sa diali opravy na potrubiach.
Vyregulovával sa systém, avšak v ich kalkulácii by to nikdy nefigurovalo.
Opatrili sa radiátory meračmi a zase to nefigurovalo v kalkulácii fixnej položky.
V tej dobe by kalkulácia vychádzala tak, že CZT by mal ročný náklad cez 50 000 € !
U našej sa však pozastavuje na každom kroku - či je reálna, či obstojí v budúcnosti...
Akoby sa inflácia a iné katastrofy, CZT - vôbec netýkali!
Rátajú nám aj to, čo sa platilo roky-rokúce pred stavbou kotolne.
Aké šikovné - že?

Jednoducho - čísla od CZT sú pseudoteória, ktorá nemá a nikdy by ani nemala skutočnú realitu.

Vlastníci po revitalizácii vyťahujú z peňaženiek mesačne o cca 20 € menej, za všetky položky (FO, Úver, ...) ako keď brali to "lacné" teplo od CZT! Ako je to možné, keď PMU vyrátal, že sme na tom horšie o 358 € keby nám teplo dodával CZT. Je to jednoduché - spýtajte sa hociktorej rodiny v bytovke či platí viac ako v roku 2009 či 2010 ... (jk)

Merná spotreba tepla pre dom za rok 2012 je : 76 kWh/m2

eng

Za takýto výsledok, nás určitý ľudia (v počte cca 3 ks) chcú pokutovať - je to viac, ako primitívne - choré už nie....

________________________________________________

A mesto Prievidza dokazuje nezákonnosť, svojho konania voči SVB

(2. november 2012) Keďže stále dokola si z nás stavebný úrad robí "dobrý deň" urobili sme to i my. Požiadali sme o kolaudáciu už rok dokončenú stavbu. A oni z čistého hrania sa s nami zareagovali. Verejnou vyhláškou, od nás pýtajú tie doklady, ktoré nám doteraz (podľa zákona 50/1976 Z.z.) mali dať oni.... A máme doložiť nedoložené : paradox - pýtajú i tie, ktoré boli priložené so žiadosťou o kolaudáciu ... Nuž čo na to povedať? (jk)

Napísali sme im odpoveď, vo forme vysvetlenia a zároveň sme podali sťažnosť (č.9/2010 Z.z.) na krajský stavebný úrad. V sťažnosti sme vysvetlili - menovite, bod po bode, ktorý paragraf stavebný úrad porušuje. Je to od stavebného úradu arogancia? ... alebo v pozadí (o čom nepochybujeme) riadi činnosť stavebného úradu - niekto iný - určite nie upratovačka na stavebnom úrade!

...TU pdf file je v krátkosti zverejnené nezákonné konanie mesta Prievidza s terajším vedením a jeho stavebného úradu. Dozviete sa o úrade, ktorý tu je na to, aby dohliadal nad zákonnosťou - avšak sám ju trestnoprávne porušuje.

Dom sa zateplil a niekomu to vadí? Vadí niekomu, že si chceme kúriť sami? Na vysvetlenie o "smradení" iným - jedno osobné auto svojimi exhalátmi vyprodukuje za polhodinu jazdenia viac exhalátov, ako plynová kotolňa za tri dni na plný výkon. Keď si varíte v kuchyni obed - smrdí vám zhorený plyn??? Na ten istý plyn beží každá plynová kotolňa. Takéto a podobné "primitívne" argumenty používajú ľudia s niekoľkými titulmi okolo svojho mena. Len aby zablokovali bytovým domom na svojom majetku, demokratickému, rozhodnutiu, ako si budete zateplovať a vyrábať teplo.

Iný "blokovací" predpis je platba 640 € ročne za znečisťovanie ovzdušia zhoreným plynom. Keby na svete "smradili" len plynové kotolne a nič iné, tak by sme mali všade vzduch, ako keď túto Zem ešte nekolonizovali autá a priemysel.... Na každom kroku, v tomto štáte, cítiť potlačovanie osobných práv. Viete či platia autobusy mestskej dopravy, jazdiace na stlačený plyn, podobný poplatok? Alebo autá, ktoré znečistia ovzdušie abnormálne? Plynová kotolňa je proti jednému autu, pridelené napr. primátorke - hotový baránok na znečisťovanie ovzušia.

________________________________________________

? Čierna stavba ?

(20. júl 2012) V televízii sa hovorí o čiernych stavbách a nekompromisných "zákrokoch" vyvolených. I keď nakoniec vyslovujú vetu, že až tak ďaleko predsa nepôjdu - je to predsa neľudské - zbúrať. Ak sa so stavebníkom dá dohodnúť o legalizácii - nie je predsa problém zlegalizovať čokoľvek, čo neslúži na "nedobré" veci - ale napr. na bývanie....

V mnohom majú pravdu. Čierne stavby by nemali vznikať. Prečo vznikajú? Nuž zo skúsenosti so skostnateným úradom. Aj keď to veľmi dobre chápem. Napr. kto skúsil vybavovať, akúkoľvek drobnosť, (ktorú musí odobriť stavebný úrad), zistil, že stratil niekoľko mesiacov života v strese a stratil chuť do realizácie dotyčnej drobnosti.Tak preto! Úrad sa následne snaží stavbu legalizovať a je to náročné!

Náš prípad je opačný ! A to je snáď rarita v tejto republike. Tu sa úrad snaží "očierniť", stavebným povolením - povolenú stavbu . Pýtate sa ? - čo to ten človek píše? ... nuž len pravdu.

Obdržíte st. povolenie, pracujete podľa projektu. Zistíte, že potrebujete malú zmenu v projekte. Tak požiadate st. úrad o zmenu. Avšak to ste nemali robiť! Veď toho sa práve chytí človek, ktorý je "nad všetkými" a ten využije svoju funkciu, na jej zneužitie voči vám. A doslova vymyslenými dôvodmi, stavbu zastaví, aby vymyslel iný dôvod na jej celkové zrušenie - vzniká čierna stavba !!! - 8 mesiacov po vydanom platnom stavebnom povolení!

Vezmete si do rúk stavebný zákon 50/1976 Z.z. a porovnávate ho so svojou činnosťou a činnosťou stavebného úradu. Už po niekoľkých paragrafoch nevychádzate z údivu. Stavebný úrad si robí po svojom a vašu prácu podľa zákona napáda ako nezákonnú. Udivuje vás, že staviate podľa projektu a stavebného povolenia a zrazu dokončujete čiernu stavbu ? Nuž v Prievidzi s terajším vedením mesta - nič nenormálne.

Ja vrele doporučujem túto perličku premlieť i v televízii. Podrobnosti na požiadanie. (jk)

________________________________________________

 

Vysvetlenie "zákona o nevoľníctve"

Právo skončiť odber tepla (či už na základe dohody, alebo na základe zákona), priznáva zákon č. 657/2004 Z.z. v ustanovení § 20 zmluvnému partnerovi dodávateľa – odberateľovi, ale tiež konečným spotrebiteľom tepla, ktorí spravidla nie sú s dodávateľom tepla v zmluvnom vzťahu.  Takáto právna úprava môže spôsobiť neriešiteľné situácie.  Napríklad:

- ak sa dodávateľ dohodne s odberateľom (správcom domu) na skončení odberu tepla,

  ale jeden alebo viacerí koneční spotrebitelia (vlastníci) so skončením odberu nesúhlasia;

- ak sa dodávateľ dohodne s konečným spotrebiteľom (vlastníkom) na skončení odberu,

  ale odberateľ (správca domu) a ostatní koneční spotrebitelia so skončením odberu nesúhlasia;

- ak odberateľ (správca domu) oznámi dodávateľovi, že skončí odber tepla na základe zákona,

  ale časť konečných spotrebiteľov (vlastníkov) so skončením odberu nesúhlasí.

Zmienená právna úprava je v rozpore so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, pretože neprihliada na skutočnosť, že vnútorné vzťahy medzi vlastníkmi a správcom domu sa spravujú zmluvou o výkone správy, alebo zmluvou o spoločenstve.  Autori § 20 citovaného zákona si zrejme neuvedomili, že dodávateľ tepla a správca domu (odberateľ) sú spravidla dve rôzne osoby a že zmluvný vzťah medzi dodávateľom tepla a konečným spotrebiteľom existuje prakticky len vtedy, ak je dodávateľ tepla zároveň aj správcom domu a má s vlastníkmi (konečnými spotrebiteľmi) uzatvorenú zmluvu o výkone správy.  Priamy zmluvný vzťah medzi dodávateľom a konečným spotrebiteľom tepla je síce možný aj v prípadoch, kedy niet ani zmluvy o výkone správy, ani zmluvy o spoločenstve (pretože si vlastník spravuje dom sám), ale v praxi ide nepochybne o ojedinelé prípady, ktoré zákonodarca pri schvaľovaní ustanovenia § 20 citovaného zákona zrejme nemal na mysli.

 

Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu, pričom vlastníctvo nemožno zneužívať na ujmu práv iných (článok 20 Ústavy Slovenskej republiky).  To okrem iného znamená, že vlastníci druhovo rovnakej veci musia mať rovnaký zákonom ustanovený obsah svojho vlastníckeho práva – práva vlastníka sústavy tepelných zariadení (dodávateľa tepla) nesmú prevyšovať práva vlastníka bytu (konečného spotrebiteľa), ktorý nemá záujem o dodávky tepla zo sústavy tepelných zariadení a chce si zriadiť vlastné tepelné zariadenie.  Sankcionovanie konečného spotrebiteľa tepla (vlastníka bytu alebo nebytového priestoru), alebo odberateľa tepla, vo forme úhrady nákladov vyvolaných odpojením sa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa (§ 20 zákona č. 657/2004 Z.z.)  je v rozpore s článkom 20 Ústavy Slovenskej republiky.

 

            Ustanovenie § 20 zákona č. 657/2004 Z.z. odporuje aj trhovým princípom, pretože sťažuje, až znemožňuje vlastníkom bytov a nebytových priestorov prechod na ekonomickejšiu a ekologickejšiu výrobu tepla – vo vlastnej réžii.  Napriek verejným vyhláseniam dodávateľov, že najlacnejším teplom je teplo vyrobené v centrálnych zdrojoch tepla, je skutočnosť opačná.  (jk)

________________________________________________

Ďakujeme RTV televízii Prievidza, za možnosť uverejnenia videa o našej (ne)revitalizácii. 
Video-reportáž získalo ocenenie na celoslovenskej súťaži. Video o bytovom dome začína od 3:50 minúty !  
Zbytočné obštrukcie (jemne nazvané) sú nezákonným konaním zástupcov mesta.
Reči o farebnosti fasády sú účelovo vykonštruované. 
V stavebnom povolení nie je zmienka o farebnosti a záväzné stanoviská sú zbytočné.
Naše žiadosti o zmenu stavby pred dokončením - ignorujú aj keď sme dodali k zmene všetky doklady.
Špinavosti z pozície moci nemajú konca. 
S tak vysokým zneužívaním moci verejného činiteľa, voči revitalizácii 
som sa v tzv. demokracii ešte nestretol.
Ale vo videu je vidieť, ako si dovoľujú určitý ľudia zasahovať do súkromného majetku iných! 
A mimo videa? .. je to ďaleko horšie. Tí ktorí majú dohliadať na dodržovaní zákona, 
ho vedome porušujú a stavajú sa do pozície utláčateľa. Je to len znakom celkového "chorého" 
stavu v tomto štáte.
                

Podklady pre osamostatnenie sa od centrálneho zdroja tepla - je to výhodné ?

(10. február 2012) Demokracia - versus- "Partokracia"

Rozhodujete sa zatepliť bytový dom? Osamostatniť sa od drahého zdroja tepla? Dajte si vyrátať náklady, predpokladané spotreby, možnosti financovania a kalkulujte, koľko vás mesačne a ako dlho, bude vychádzať teplo z vlastnej kotolne. Aby ste nakoniec nemali teplo drahšie ako od centrálneho dodávateľa.

Národná rada schválila zákon, prevzatý z EU o energetickej hospodárnosti budov č. 555/2005 a jeho doplňujúce iné zákony (napr.311/2009). Okrem iného sa v ňom hovorí o ekonomickom a prípustnom zdroji tepla (výroba tepla) priamo v budove, alebo v jej bezprostrednej blízkosti. Snáď ste už pochopili, že ENO Nováky nie je ani zďaleka v bezprostrednej blízkosti, o ekológii nehovoriac.

- Tehlové domy na sídlisku Píly : Po zateplení starého tehlového domu s minimálnou tepelnou izoláciou pôvodných obvodových stien (dom postavený napríklad z plných pálených tehál) dokážeme ušetriť až okolo 15 m3 plynu na každý m2 obvodovej steny ročne.

5 cm vrstva polystyrénu určite nestačí - zabudnite na tenké izolácie z polystyrénu !

Napriek svojej masívnosti (veľkej hrúbke) majú steny z tradičných murovacích prvkov len minimálnu tepelnoizolačnú schopnosť:

Ak by sme napríklad chceli dosiahnuť tepelný odpor R=2,0 m2.K/W u steny z plných pálených tehál, musela by mať táto stena hrúbku až 1,72 m! Naproti tomu rovnakú tepelnú ochranu poskytne fasádny polystyrén už v hrúbke 8 cm!

- Mýtus: Zateplený dom "nedýcha"
Pravda je úplne iná:
Správne zateplený dom určite dýcha!
Navyše je rozumné pozrieť sa na problém "dýchania" (alebo správnejšie PAROPRIEPUSTNOSTI) obvodového plášťa odborne a bez zbytočných emócií.
Schopnosť obvodovej steny prepúšťat vodné pary ("dýchať") popisuje veličina difúzny odpor. Čím väčší difúzny odpor steny, tým menej vodnej pary stena prepustí a tým menej teda "dýcha". Difúzny odpor rastie s hrúbkou konštrukcie, zároveň paropriepustnosť obvodovej steny závisí od toho, z čoho je postavená - v prípade zateplenej steny teda od vlastností samotného muriva i vlastností jednotlivých vrstiev zatepľovacieho systému.

- difúzny odpor samotnej steny je zvyčajne väčší než difúzny odpor dodatočného zateplenia, t.j. samotná obvodová stena prepustí menej vodnej pary než je schopný prepustiť zatepľovací systém - záleží teda skôr na tom, z čoho je dom postavený, než na tom, čím je zateplený

- pokiaľ zatepľujeme murivo z plných tehál alebo z iných hutných murovacích prvkov, môžeme použiť ktorýkoľvek zatepľovací systém - jeho paropriepustnosť bude vždy zrejme vyššia než paropriepustnosť pôvodného muriva!

- Mýtus: Po zateplení vznikajú v interiéri plesne
Tak tento mýtus je snáď kráľom všetkých mýtov o zatepľovaní.
Plesne sú nebezpečné mikroorganizmy, priamo ohrozujúce zdravie a život človeka, ich prítomnosť v dome či byte je teda skutočne nanajvýš nežiadúca. 
K svojmu životu potrebujú vlhko a pokoj - to znamená, že v interéri nachádzajú svoj priestor na zavlhnutých miestach s obmedzeným prúdením vzduchu - najčastejšie v kútoch alebo za masívnymi kusmi nábytku.


Pokiaľ chceme vyriešiť problém plesní v interiéri, musíme poznať ich príčinu.
A príčina je celkom jednoduchá - nezateplené steny!

- na suchej teplej stene nemajú plesne žiadnu šancu prežiť! (jk)

________________________________________________

 

JE OKTÓBER 2011 ALEBO ROK 1848 ?

(28. október 2011) motto: "A hlúposť kvitne stále".

K úplnému zrušeniu poddanstva, bez povinnosti „uhradiť zemepánovi ekonomicky oprávnené náklady“, pristúpil Uhorský snem v marci 1848; panovník prijal zákon o zrušení poddanstva 11.4.1948.  Privilegované postavenie majiteľov pozemkov bolo odstránené, majitelia pozemkov boli zo súkromno-právneho hľadiska postavení na roveň ostatným obyvateľom Uhorska  v  apríli 1848.  Privilegované postavenie majiteľov sústavy tepelných zariadení (výrobcov a dodávateľov tepla), vo vzťahu k odberateľom a konečným spotrebiteľom tepla, sa schválením zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 657/2004 Z.z.  v októbri 2004  neodstránilo, ale naopak posilnilo.

Zhrnutie doterajšej činnosti mestského zastupiteľstva vyznieva na zvláštnu situáciu.

Ak si premietnem v hlave všetku činnosť od novembra 2010, tak nechápem o čo istým ľuďom ide. Pozerám sa na okolité mestá a žasnem, aký farebný svet to je. Pozerám sa na naše mesto a nechápem o čo ide stavebnému úradu. Prečítal som si viackrát stavebný zákon a stále som nenašiel dôvod, prečo nemôžeme dokončiť práce na svojom majetku. Zákaz pokračovať v prácach znamená trvalé poškodenie, likvidáciu niečoho, na čo sa tešíte a vidíte v tom lepšiu budúcnosť. To zlé sa predsa dialo v socializme....

Nechápem a doteraz mi nik z vedenia mesta či stavebného úradu nepovedal, čo za tým všetkým je ?

V posledných dňoch mesiaca október dokončíme zateplenie a prestaneme zo seba robiť fackovacieho panáka.

Škody, aké napáchal nezmyselný príkaz z funkcie stavebného úradu sú nepredstaviteľné. Psychicky a aj materiálne. Dodávateľ platí za lešenie a prichádza o zisk. Tlačí nás, aby sme mu to uhradili. My máme okolo domu neporiadok a nosíme ho do bytov. Platíme už druhý mesiac navyše za zabratie plochy mestu. A proppo - prečo mesto vyberá za plochu - keď nám zastavil práce ? Nuž je to zlodejstvo. Prečo nám nedal stavebný úrad rozhodnutie o zmene užívania stavby, keď má na to všetky naše doklady?

V bytovke je už jeden hlas, že choroba z chladu si našla obeť. Nuž o čo ide tým, čo sa do volieb hrnuli s tým, že sú tu pre nás ! Je to ošial nepríčetných ?

Prečo spoluvlastník v dome F. Madvu (PA.S.) nedodržuje platné zákony SVB? Ale ! diktuje jeden člen - nie predseda, čo budú robiť ostatní !!!

TU ... si môžete stiahnuť kalkuláciu výhodnosti našej vlastnej kotolne. Oproti platbám od iného dodávateľa, je to markantný rozdiel. Je to o tom, že živíte zbytočných ľudí. Je to o tom, že nie ste hrdý na svoj život. Veď je Váš. Odpojte sa ! Urobte si schôdzu. Odhlasujte. Dajte si urobiť projekt. Podajte ho na stavebný úrad a žiadajte dodržať lehotu na vybavenie. Písomne žiadajte dodržanie lehoty, pod podmienkou, že ich budete žalovať na prokuratúru, ak vám v stanovenom čase neodpovedia. Iné si momentálne st. úrad nezaslúži. Nejednajte s nimi v rukavičkách. Berte ich ako smrteľného protivníka, nie ako úrad, ktorý Vám má pomáhať. Takto to beží teraz - kto to spôsobil ? Honba za ziskom! Nehľadiac na životy bežných ľudí! (jk)

 

__________________________________________________

 

Nekonečné NIE ?

(28. september 2011) Po dlhom čase som na stránke a píšem. Obštrukcie mi zaberajú obrovský časový priestor. Našiel som pomoc. Človek znalý problematiky už mnoho rokov. Znalý úradov i úradníkov. A rád som prijal pomoc vo forme podpory zverejnenia obštrukcii na svojej webovej stránke. .. a medzičasom "musel" zrušiť svoju stránku i svoje videa o obštrukciách na nich!!! (január 2012)

Odovzdali sme všetky potrebné dokumenty na zmenu miestnosti novej kotolne. Mnohé i nanovo - aj keď sa jedná o to isté ??!! .. lebo technológia sa nezmenila - je to len 15 metrov "bokom" Bez žiadnych stavebných úprav. Miestnosť tam bola a bude v nezmenenom šate. Prívod elektriny je na správnom mieste. Voda je v miestnosti. Plyn sa natiahne z existujúcej rúry - rozšírenie prípojky. Čiže absolútne žiadne stavebné úpravy! A predsa stavebný úrad si melie svoje - v tejto chvíli si hovoríte, že je úplne zbytočný.

... čím viac času uberajú "určití ľudia" z našej nedokončenej bytovky tým viac sme presvedčení, ako dobre robíme, že sa osamostatňujeme. Monopolný dodávateľ sa snaží nahovoriť, nielen nám, ale všetkým záujemcom o odpojenie - aký je to nezmysel a hlavne, že prerobíme (te). Veď keby im išlo o drobné - vôbec by ich to nezaujímalo. Tak isto sme sa stretli s cenou ich zariadenia : 19 000 € (pán M.) už pri tom, keď to vyslovil som sa schuti "zachechnil". 12 ročné zariadenie je už aj podľa zákona odpísané. T.j. žiadny dodávateľ si ho nemôže ani účtovať v oprávnených nákladoch ! To ak sa Vám budú snažiť nahovoriť cenu ich starej kotolne....

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva (27.9. 2011) som sa presvedčil o tom, že dvojica : M.+ M. úzko spolupracuje a z ich hláv sa prenášajú na svojprávne oprávnených "podriadených" konať, príkazy a následne zákazy. Tak oduševnene sa byť kôli farbe domu - aj keď to nefinancujú - to sa len tak ľahko nevidí ! A ten dom ničím nevyniká - skôr naopak je tichý a zapadá do okolia. Problém je kotolňa. Na stavebnom úrade sa "náš problém" (zmena miestnosti) rieši obyčajným riešením - zmenou v užívaní stavby-bežná rutina - 50/1976 Z.z. ! Avšak, čo dokáže táto dvojica právnikov urobiť z legálnej veci - nuž proti zákonné konanie! .. trestný čin. .. účelovo nasmerované konanie, aby ste urobili to, kam vás chcú dostať - do pokút a "leopoldova" A aké na to majú právo? .. žiadne! V stavebnom konaní vystupujú, ako dotknutý orgán ! A ten po vydanom stavebnom povolení nemá čo zasahovať do diania!

Ešte k videu zo zasadnutia mestského zastupiteľstva. Pani M. hádže vinu na pracovníčku stavebného úradu. To vôbec nie je pravda ! Tá postupovala podľa vyjadrenia mesta: vychádzať v ústrety na základe povolenia mesta stavať plynovú kotolňu ! Detailne kontrolovať, už tak mnohokrát diskutované vlastníctvo miestnosti výmenníčky PA.S. v našom dome, sa asi málo stáva praxou, keďže táto miestnosť figuruje v projekte a preštudovanie projektu je obsiahla a časovo náročná vec! Teraz - už dopredu si primátorka hľadá obeť. A kľudne obetuje skúsenú pracovníčku, ktorú nenahradí, ani po mnohoročnej praxi nik iný !!! Len využíva situáciu na rozdúchanie nezmyslu - zabrániť osamostatneniu. Vlastníci si odsúhlasili inú miestnosť na stavbu kotolne - to má podľa stavebného zákona stavebnému úradu stačiť na pokračovanie prác.
(jk)

Ďakujem Romanovi Čumovi !

________________________________________________________________________________

... a začíname s prácami !

(20. jún 2011) Stalo sa to, čo sme si nepriali, ale tušili. Po zákonnom - písomnom schvaľovaní (podľa Z.z. 70/2010) po výbere firiem, sme sa vrhli na úrady s tým, že vybavíme potrebné doklady k realizácii. Vcelku - (kto vie, ako to chodí, vie, čo sme si užili...) sa nám to podarilo. Stálo to niekoľko stovák eur. Napr. za záložné právo na pohľadávku si notárka vzala za tri minúty diktovania sekretárke - viac ako 161 EUR !!! ... avšak stihli sme to. Prečo stihli??? Nuž terajší človek pri "moci" si zobral rozhodovanie do svojich rúk. Návštevou bytového domu snoril a hľadal dôvod na napadnutie hlasovania vlastníkov. Žiadal zápis do listín SVB. Neumožnili sme mu to - neposkytol žiadne splnomocnenie zastupovania - od koho asi bol? On nás dal na súd... Podal na súd, /veľmi laicki/ - návrh na pozastavenie podpisovania zmlúv s dodávateľskými firmami a taktiež podpísanie zmluvy s bankou o úvere, pre neplatné hlasovanie ..???!!! (Návrh, však prišiel neskoro ....) Zabudol však na jednu dôležitú vec. Nepreukázal sa poverením zastupovať niekoho - ako vlastníka. Bol to pre nás krikľúň z ulice a nič viac. Hocikto môže prísť z ulice a žiadať čokoľvek . Avšak nič nemôže dosianuť keď nemá splnomocnenie. Akýkoľvek súd by prehral - možno si to uvedomil a doteraz sa žiadny súd ani nekonal....

(jk)

____________________________________________________