Pod pokrievkou :

Členovia dozornej rady organizujú stretnutia vlastníkov bytov. Navrhujú odvolanie predsedu, volbu nového predsedu, navrhujú zhromaždeniu investovanie financií, kontrolujú účtovníctvo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zloženie bytovky.

40 rodín v 40-tich bytoch. Niekde je len jeden člen, inde až štyria. V dome sú tri nebytové priestory. Z toho je jeden obchod. Jeden bývalá výmenná stanica tepla vo vlastníctve PTH a.s. Prievidza a posledný nebytový priestor patrí mestu - je v ňom trafostanica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členovia výboru

PREDSEDA SPOLOČENSTVA

DOZORNÁ RADA :
- - - - - -.
Čižnár Roman
Hluch Jaroslav
Škitka Milan Ing.
 
Kurinec Jaroslav - tel. 0949 253 375, F. Madvu 331 Prievidza

 

Vlastníci sa môžu s dôverou obracať na týchto ľudí s problémami, týkajúcimi sa spoločných priestorov v dome. Vždy rady prijmú nápady na zlepšenie bývania v tomto dome. Avšak aj vy musíte mať rovnako zodpovedný prístup k svojmu spoločnému majetku. Vtedy sa aj im pracuje úplne inak.

 

Vlastníci majú mandátnu zmluvu.

Čiastkové úlohy zverili vlastníci domu F. Madvu 331 správcovskej spoločnosti : DSM - Družstvo pre správu a modernizáciu budov, Pauleho 2, 971 01 Prievidza 971 01

kontakt : info@dsmpd.sk

tel. :+421 907 313 738

web stránka : klikni tu

 

Stránkové dni 

pondelok:  8:00 - 12:00

streda  :  16:00 - 18:00