Digitalizácia VHS a miniDV pások

Cena nahratého videa – formátu DVD video, alebo formátu MP4 v dĺžke do 1 hodiny je: 10,00 €.
Každých i začatých 10 minút videa je plus 1 euro. Čiže video s dĺžkou  70 minút bude v cene 11 eur

V cene je vždy orezanie okrajových rušivých pásikov, tak aby ste videli okno videa plné videa.

V cene je jemné doostrenie a jemná úprava farebnosti,  ak to nekvalitné video potrebuje

V cene je úprava zvukových stôp. Zosilnenie zvuku. Náhrada nefunkčnej, poškodenej zvukovej stopy, druhou funkčnou stopou. Viď video ukážky

V cene je vystrihnutie prázdnych – nenahratých častí na video páske nad 7 sekund, max. 3 krát v jednej hodine. Viac strihu cena dohodou


Keďže väčšina VHS pások je v rozlíšení 4:3, ponúkam prekonvertovanie na rozmer 16:9  s tým, že časovú os videa prispôsobujem deju a obsahu na videu, tak aby napr. ľudia nemali orezané hlavy vo videu. Video nie je deformované ! Je zachovaný prirodzený rozmer ľudí i prostredia.

Cena takto upraveného videa je 15 eur za 1 hodinu, každých ďaľších 15 minút je cena 4 eura.


Ponúkam prerobenie Vašeho videa z DVD disku (devédečka) na formát mp4 – na USB kľúč.

Cena je 8 eur za 1 hodinu videa, nad 1 euro za každých 15 minút videa.


 

Cenník strihu videa Standard

Bežne menej až jedna hodina nastrihaného videa od 55 €. Nad podľa náročnosti úprav – dohodou.
Cena zahŕňa:

 • Digitalizáciu, jednoduchý strih, Titulky v obraze pred scénami, alebo počas scény. Úpravu jednoduchého statického menu – authoring.
 • Do ceny sa neráta médium – to je podľa kvality cca od : 1,01 – 15,00 € , pre náročných archivačné až do 30 € ks
 • Do ceny sa neráta obal – veľký plastikový (či iný) a farebná vložka od : 3,50 €
 • Do ceny sa neráta poštovné a balné – podľa pošty. (list. zásielka – cca 5,00 €)

Maximálna dĺžka videa na DVD disku je  90  minút z  mini DV  pásky a  80  minút  z  VHS  pásky. Je to kvôli zachovaniu  čo najlepšej kvality. Podľa požiadavky je možná úprava dĺžky.


Cenník strihu videa Super
Bežne menej až 1 hodina videa od 150 €.
Cena zahŕňa:

 • Vystrihnutie, trimmovanie, presun obrazu na iné miesta, nahradenie zvuku, vloženie nových komentárov, efekty a titulky v obraze.
 • Výber z viacerých zvukových stôp. Pohyblivé menu s hudbou – YEYRA Authoring.
 • Pohyblivé obrázky s ponukou kapitol.
 • Bonusy a titulky. Titulky slovenské alebo anglické. Vypínateľné alebo – pevné v obraze. (Odborné anglické s príplatkom 50 %) DOHODA
 • Do ceny sa neráta médium – to je podľa kvality cca od:  1,01 – 15,00 € , pre náročných archivačné až do 30,00 € ks
 • Do ceny sa neráta obal – veľký plastikový (či iný) a farebná vložka od: 3,50 €
 • Do ceny sa neráta  poštovné a balné – podľa pošty. (list. zásielka – cca 5,00 €)

Maximálna dĺžka videa na DVD disku je  90  minút z  mini DV  pásky a  80  minút  z  VHS  pásky. Je to kvôli zachovaniu  čo najlepšej kvality. Podľa požiadavky je možná úprava dĺžky.


AUDIO kazety

PREKONVERTOVANIE MC kaziet (zvukové páskové kazety): na pamäťové médium (USB kľúč, CD) – 5,00 €, do 1 hod. kazety.
Každá začatá ďaľšia hodina 5,00 €


Je zachovaný seriózny prístup.
Žiadne kopírovanie alebo zverejňovanie iným osobám.
Vaše informácie v zmysle Zákona č.482/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch, budeme používať výlučne pre našu potrebu. S výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky a doručovateľské služby.
Reklamácia disku len s nepoškodeným povrchom !
Reklamácie sa netýkajú  nekvality videa pokiaľ je nekvalitný zdroj t.j. páska.