Záruka kvality

 Thumbnail image

Overeny obchod

<<"STRIH VIDEA ">><< "KOPÍROVANIE" >> HOME >> << "SKENOVANIE" >><< "VŠEOBECNÉ PODMIENKY" >>

Úvodná stránka, strih videa Standard a Super

_________________________________________________________________________________

Cenník "Kopírovanie VHS" bez akýchkoľvek úprav. (VHS na DVD disk)


Jaroslav Kurinec

Slovensko, Trenčiansky kraj, 97101 Prievidza, F. Madvu 331

DIČ. : Slobodné povolanie - Vydal Daňový úrad Prievidza. Nie som platca DPH.

kontakt e mailom - jaroslav@yeyra.eu
tel. - +421 949 253 375

 

Ako funguje objednávanie ?
Jednoducho opíšte e-mailovú adresu jaroslav@yeyra.eu do svojho e mailového poštového klienta a napíšete svoju úplnú požiadavku. V priebehu 48 hodín Vám príde odpoveď.
Ak budete mať záujem o tvorbu DVD disku, v odpovedi Vám bude oznámené, ako a kedy (v závislosti na voľných časových kapacitách) budete môcť dodať svoju kazetu, alebo disk našej firme.

 

Kopírovanie VHS bez akýchkoĺvek úprav. Vhotovom DVD máte menu s kapitolami ! Čiže po stlačení tlačítka "menu" na diaľkovom ovládači - máte možnosť výberu odkiaľ spustíte prehrávanie DVD.

Vychádzam v ústrety i tým, ktorí chcú svoje video digitalizovať na disk DVD. Je možné nahrať Vaše VHS pásky na disk DVD bez úprav. T.j. Máte video na VHS páske zostrihané , upravené a chcete si ho ponechať v pôvodnom deji. Jedná sa o prekonvertovanie Vášho videa na formát čitateľný Vašimi DVD prehrávačmi.

Cena takto neupravovaného DVD je dohodou. Minimálne však 10,00 € - 1 DVD v dĺžke max. 90 minút

(jeden a pol hodiny) videa, k cene plus: médium podľa výberu, obal, prípadne poštovné. DOHODA. Video môže byť aj dlhšie - až do 2 hodín - znižuje sa kvalita.

Pri spracovávaní VHS pások musíte rátať s tým , že i keď Váš videoprehrávač dokáže prehrať pásku skoro bez chýb , iný môže spôsobovať menšie problémy. Je to spôsobené možným necentricky nastavením snímacej hlavy vo Vašom prehrávači a tým nepatrné natiahnutie videopásky a následne, pri spracovávaní - digitalizácii kratučkými výpadkami obrazu , zvuku. Takéto stavy sú vystrihnuté . V prípade miesta kde sa takéto niečo vyskytne sa pri prehrávaní DVD prejaví trhnutie obrazu spôsobené vystrihnutím. Vedzte , že Vaše VHS budú spracované so snahou zachovať vždy pozerateľný obraz i zvuk.

 

V objednávke vždy, prosím, uvádzajte Vaše požiadavky na úpravu videa! Je to kôli tomu, aby sa dala predbežne určiť cena ! Prípadné nedorozumenia sa tým obmedzia na minimum. Pokiaľ chcete z celkového videa vystrihnúť určitú časť, je veľmi dôležité, aby ste písomne vyznačili Vaše požiadavky. Vaše nepochopenie ceny prác na Vašom videu nespáda do reklamácie. Každý zostrih videa obnáša množstvo hodín práce. Preto sú tieto požiadavky žiadané !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUDIO kazety :

PREKONVERTOVANIE - MC kaziet (zvukové páskové kazety) : na pamäťové médium (USB kľúč, CD) - 5,00 €, do 1 hod. kazety. Každá začatá ďaľšia hodina 5,00 €

____________________________________________________________________________________________________________

REKLAMÁCIE DVD DISKU:

1 - Reklamované DVD len s nepoškodeným povrchom.
2 - V prípade nekompability DVD média s Vašim prehrávačom - Už pri objednávke si dopredu určite aký typ média dokáže prehrávať Váš prehrávač. DVD bude napálené na médium dľa Vašich požiadaviek. Firma Vám DVD prepáli na iné za finančnú odplatu.
3 - Vami poškodený obal. Nespáda do možnej reklamácie.
4 - Farebná potlač na disku a na obale poškodená vodou a inými agresívnymi roztokmi nespáda do reklamácie.
5 - Obsah disku je vždy len Váš obsah. Nespáda do reklamácie.
6 - Firma si vyhradzuje právo umiestniť na disk svoje LOGO, prípadne reklamu - vždy mimo hlavný film - nespáda do reklamácie.
7 - Nefunkčnosť niektorého tlačítka v menu DVD disku je možné reklamovať do dvoch týždňov od odberu hotového DVD. Dovtedy je uložený projekt DVD na disku počítača. Dlhšie termíny nie sú možné z dôvodu veľkej kapacity každého projektu a tým i nemožnosti dlhodobého skladovania a opravy pôvodného deja a funkcie tlačítka. Potom je nutné nové spracovanie Vašej VHS pásky, za výhodných podmienok.

 

YEYRA film si vyhradzuje právo zmeny podmienok a cien !

Vaše pásky sú spracovávané citlivo a profesionálne.

y.e.y.ra film ( you educate yourself REA ) september 2018

 

 

  << SpäťStrih >>