Ako funguje objednávanie ?

 

Vyplnite kontaktný formulár na podstránke KONTAKT, alebo jednoducho napíšte na e-mailovú adresu vasevideo@yeyra.eu vašu požiadavku. V priebehu 48 hodín Vám príde odpoveď.

Ak budete mať záujem o tvorbu DVD disku, alebo video si prajete uložiť na pamäťové médium (USB kľuč, SD karty, HDD a podobne, v odpovedi Vám bude oznámené, ako a kedy (v závislosti na voľných časových kapacitách) budete môcť dodať svoju kazetu.

Video na pamäťové médium konvertujeme do formátu PAL mp4 , ktorý bežne prehrávajú moderné televízne prijímače, pokiaľ majú na to určený USB vstup.

Kopírovanie VHS bez akýchkoĺvek úprav. Pokiaľ sa rozhodnete pre DVD disk. V hotovom DVD máte menu s kapitolami! Čiže po stlačení tlačítka “menu” na diaľkovom ovládači – máte možnosť výberu odkiaľ spustíte prehrávanie DVD.

Pokiaľ sa rozhodnete pre USB kľúč, alebo iné pamäťové médium – cena je rovnaká, ako spracovanie na DVD disk.

Video sa digitalizuje cez grabovaciu kartu Blackmagic design do nekomprimovaného videa. 1 hodina videa potom zaberá asi 70 GB priestoru. Video sa následne upravuje v strihovom programe Adobe Premiere.

Cena takto neupravovaného DVD v dĺžke do 1 hodiny je: 10,00 €. Každých i začatých 10 minút videa je cena plus 1 euro. Čiže video s dĺžkou  85 minút bude v cene 13 eur
K cene plus: médium podľa výberu (archivačné až do 30 eur kus), obal, prípadne poštovné. Vedzte, že Vaše VHS budú spracované so snahou zachovať vždy rovnocenný obraz a zväčša vždy je zvuk lepší po úprave.

V objednávke vždy, prosím, uvádzajte Vaše požiadavky na úpravu videa! Je to kôli tomu, aby sa dala predbežne určiť cena ! Prípadné nedorozumenia sa tým obmedzia na minimum. Pokiaľ chcete z celkového videa vystrihnúť určitú časť, je veľmi dôležité, aby ste písomne vyznačili Vaše požiadavky. Vaše nepochopenie ceny prác na Vašom videu nespáda do reklamácie. Každý zostrih videa obnáša množstvo hodín práce. Preto sú tieto požiadavky žiadané !


AUDIO kazety :
PREKONVERTOVANIE – MC kaziet (zvukové páskové kazety) : na pamäťové médium (USB kľúč, CD) – 5,00 €, do 1 hod. kazety. Každá začatá ďaľšia hodina 5,00 €


REKLAMÁCIE DVD DISKU:

  1. Reklamované DVD len s nepoškodeným povrchom.
  2. V prípade nekompability DVD média s Vašim prehrávačom – Už pri objednávke si dopredu určite aký typ média dokáže prehrávať Váš prehrávač. DVD bude napálené na médium dľa Vašich požiadaviek. Firma Vám DVD prepáli na iné za finančnú odplatu.
  3. Vami poškodený obal. Nespáda do možnej reklamácie.
  4. Farebná potlač na disku a na obale poškodená vodou a inými agresívnymi roztokmi nespáda do reklamácie.
  5. Obsah disku je vždy len Váš obsah. Nespáda do reklamácie.
  6. Firma si vyhradzuje právo umiestniť na disk svoje LOGO, prípadne reklamu – vždy mimo hlavný film – nespáda do reklamácie.
  7. Nefunkčnosť niektorého tlačítka v menu DVD disku je možné reklamovať do dvoch týždňov od odberu hotového DVD. Dovtedy je uložený projekt DVD na disku počítača. Dlhšie termíny nie sú možné z dôvodu veľkej kapacity každého projektu a tým i nemožnosti dlhodobého skladovania a opravy pôvodného deja a funkcie tlačítka. Potom je nutné nové spracovanie Vašej VHS pásky, za výhodných podmienok.

YEYRA film si vyhradzuje právo zmeny podmienok a cien !
Vaše pásky sú spracovávané citlivo a profesionálne.
y.e.y.ra film ( you educate yourself REA ) január 2020