/ Úvodná stránka yeyra film / Strih videa / Fotograf / Skenovanie / Recenzie gr. ostrovov / Filmár / Kontakt /

............................................................................................................................................................................................................

Všetkých Grékov potešíte, pokiaľ sa budete pokúšať dorozumieť v ich jazyku. Skúste to - uvidíte, že to ide !

Gréci sú veľmi hrdí na svoje písmo, akým nepíše žiadny národ na svete. Vedľa grécky písaných názvov obcí a rôznych nápisov sa používa aj dodatočný prepis latinkou. Takisto aj dopravné značenie je uvádzané v latinke. Aj napriek tomu je výhodné, ak poznáte písmená gréckej abecedy, pretože nejestvujú všeobecné pravidlá prepisu, a to Vám môže sťažiť porozumenie. V skutočnosti jestvujú dva grécke jazyky – úradný "katharevousa", ktorý sa až donedávna používal na súdoch a v parlamente a v dnešnej dobe sa objavuje v médiách a bežnej reči "dimotiki" – hovorená podoba úradného jazyka. Množstvo Grékov však ovláda aj anglický a nemecký jazyk.

Novogrécka abeceda

Alfabeta - grécke písmo - sú veľké písmená a malé písmená.

Gréčtina má mužský, ženský a stredný rod. Podstatné mená sa skloňujú v štyroch pádoch, ktoré zodpovedajú slovenskému nominatívu, genitívu, akuzatívu a vokatívu (pád oslovenia).

názov písmena Majuskule minuskule Čítanie a poznámky
Alfa Α α A
Beta Β β B, ale niekedy aj V
Gama Γ γ G
Delta Δ δ D. Malý variant sa pletie so sigmou (vyzerá podobne)
Epsílon Ε ε jeden variant E
Dzéta Ζ ζ čítaj to ako Z
Éta Η η E. Podobnosť s latinským H nie je náhodná. V minuskuli sa číta ťažko ( tendencia čítania ako N). Alebo trebárs dvojaké čítanie Heraklion (bez dôrazu a s dôrazom na začiatku).
Theta Θ θ ako anglické th v the
Jota Ι ι I
Kappa Κ κ K
Lambda Λ λ L, nepleťte si to s deltou
Μ μ M
Ν ν N, robí problémy v malom písme, skutočne to nie je V
Ξ ξ X, to je xí, veľmi zriedkavé písmenko, napr. v slove Taxi. Nepliesť s Dzétou.
Omíkron Ο ο častejší variant pre O
Π π P, poznáte z matiky
Ρ ρ R, nepliesť s P
Sigma Σ σ, ς S. Existuje tiež malá koncová sigma, vypadá ako c s chvostíkom. Sigma je veľmi časté grécke písmenko.
Tau Τ τ T
Ypsilon Υ υ čítajú to skôr ako U, v minuskuli môže byť zámena s Ný
Φ φ F
Chí Χ χ CH
Ps Ψ ψ Ps - Občasný znak
Omega Ω ω O - Málokedy sa používa

Základy

slovensky grécky (foneticky)   slovensky grécky (foneticky)
áno ne   ako ďaleko je ... póso makria íne ...
nie óchi   koľko stojí .. ? póso kostízi
ďakujem efcheristo, eucharistó   nerozumiem den katalavéno
prosím parakaló   neviem den xéro
kde   sadnite si kathíste
doľava sta aristerá   zablúdil som cháthika
doprava sta deksiá   kostol eklisía
dáte si čaj ! ... kávu ? thélete tsaí ... (kafé)   ospravedlňujem sa (ľutujem) lipáme me sinchoríte
nech sa páči oríste   počkajte chvíľku, prosím periménete ligo parakaló
vstúpte peráste   želám vám príjemný pobyt sas éfchome kalí diamoní
páni / dámy kírii , kiries   pitná voda pósimo nero

Pozdravy

slovensky grécky (foneticky)
dobré ráno, dobrý deň (doobeda) kaliméra
dobrý deň (popoludní) kalispéra
dobrý večer kaló apóvjevma
dobrú noc kaliníchta
dobrú chuť jamas, kali órexi
ahoj ( te ) jia su , jia sas
do videnia adío
do skorého videnia tha se do argotera
šťastnú cestu (zbohom) kaló taxídi adío

Číslovky

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
midén éna dío tría tésera pénde éxi eptá/eftá októ/ochtó enéa/eňa

 

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
déka édeka dódeka dekatria dekatésera dekapénde dekaéxi dekaeptá dekaoktó dekaenéa

 

20
21
22
30
40
50
60
70
80
90
íkosi íkosi éna íkosi dío triánda saránda penínda exínda evdomínda ogdónda enenínda

 

100
101
102
200
300
900
1000
2000
1 000 000
3568
ekató ekatón éna ekatón dío diakósia triakoia eňakósia chília dío chiliádes éna ekatomírio tris chiliádes pendakósia exínda októ

Dúfam, že základy gréckeho jazyka Vás neodradili a niečo ste "pochytili" a bude Vám to nápomocné!

V každom prípade, keď Vás to zaujalo, "skočte" do kníhkupectva a žiadajte aspoň malý slovník gréčtiny na cesty. Napr. TU ... kníhkupectvo Ezop Prievidza

Radové číslovky

prvý
druhý
tretí
štvrtý
desiaty
dvadsiaty
prótos défretos trítos tétartos dékatos ikostós

Zlomky

1/2
1/3
2/3
1/4
1/10
1/100
misó éna tríto dío tríta éna tétarto éna dékato éna ekatostó

 

V reštaurácii :

slovensky grécky (foneticky)
Jeden stôl pre dvoch, prosím éna trapézi ja dío parakaló
Je tento stôl voľný ? íne eléfthero aftó to trapézi
Dovolíte, aby sme si prisadli ? borúme na kathísume edó
Nech sa páči oríste
Slečna, môžem si u vás objednať ? despínis borúme na parangílume
Prosíme si jedálny lístok borúme na échume to menú parakaló
Čosi dáte na pitie ? ti tha pjíte
Môžeme zaplatiť ? to logariasmó, parakaló
Myslím, že ste sa pomýlili nomízo pos kánate láthos

 

Lekárska pomoc :

slovensky grécky (foneticky)
Bolí ma hlava .... hrdlo écho pokéfalo ..... ponólemo
Bolí ma žalúdok écho stomachópono
Čo Vás trápi ti sas simvéni
Je v bezvedomí íne anésthitos / i
Kde je najbližšia nemocnica pu vrískete to plisiéstero nosokomío
Tu ma bolí ponáo edó
Zavolajte lekára kaléste éna jatró
Zavolajte sanitku kaléste asthenofóro
Zranil som sa íme travmatizménos

 

 

Pokuty na gréckych cestách ! Čo Vás neminie ak budete moc "odvážny" ...

Porušenie zákazu parkovania, alebo  parkovanie na nevhodnom mieste

 

80

Euro

Nezastavenie na značke STOP

 

700

Euro

Prekročenie rýchlosti podľa miesta a rýchlosti do:

 

350

Euro

Nepoužitie bezpečnostných pásov - vodič

 

350

Euro

Nepoužitie bezpečnostných pásov - spolujazdec  :

 

350

Euro

Pokiaľ vodič bezpečnostné pásy má, ale spolujazdci nie, zaplatí vodič za každého :

 

80

Euro

Vodič motorky nemá přilbu, zaplatí :

 

350

Euro

Spolujazdec nemá prilbu, zaplatí :

 

350

Euro

Vodič prilbu má, spolujazdec nie -vodič zaplatí :

 

80

Euro

Telefonovanie z mobilu za jazdy :

 

100

Euro

Jazda na červenú :

 

700

Euro

Prekročenie dvojitej bielej čiary / predbiehanie :

 

700

Euro

Parkovanie  na rýchlostnej ceste  :

 

700

Euro

 

Top